انتشار اخبار کذب با تقوای رسانه ای سازگار نیست/ جامعه مدرسین از شخص خاصی حمایت نکرده است

آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از انتشار اخبار غیر واقعی درباره حمایت از یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، رعایت اخلاق انتخاباتی را یک اصل بسیار مهم ارزشی و جزو شاخصه های اصولگرایی واقعی دانست. وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا تاکید کرد: متاسفانه در جریان رقابت […]

kaabiآیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از انتشار اخبار غیر واقعی درباره حمایت از یک نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، رعایت اخلاق انتخاباتی را یک اصل بسیار مهم ارزشی و جزو شاخصه های اصولگرایی واقعی دانست.
وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا تاکید کرد: متاسفانه در جریان رقابت های انتخاباتی در سطح سایت ها و رسانه ها اخبار دروغی منتشر می شود که جای تاسف است این اخبار دروغ حتی در برخی رسانه های اصولگرا منتشر می شود و این بر خلاف تقوا و راستگویی رسانه ای است. 
وی با بیان این که با این روش در ذهن انسان کسب از طریق دروغ نسبت به برخی اخبار تداعی می شود، تصریح کرد: اگر مسؤولان نسبت های کذب ستادهای برخی نامزدها باشند جای تاسف بیشتر است و آن موقع رای از طریق کذب و دروغ برکت ندارد و ارزش اخلاقی نامزد مورد حمایت را نیز زیر سؤال می برد.
آیت الله کعبی افزود: متاسفانه چندی است که اخبار کذبی به برخی از نهادهای عالی روحانیت مانند جامعه مدرسین حوزه نسبت داده می شود، از جمله این اخبار غیر صحیح، انتشار خبر حمایت جامعه مدرسین از یک کاندیدای خاص است که دروغ محض است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: با توجه به این که حمایت از یک کاندیدا به اسم از امور مهم است، بر پایه اساسنامه و شرایط داخلی جامعه مدرسین باید دو سوم اعضا نظر دهند و این مساله هیچ گاه حاصل نمی شود.
آیت الله کعبی بیان داشت: در عین حال چون اعضای محترم جامعه مدرسین مورد رجوع مؤمنان هستند ممکن است اظهارات شخصی خود را ابراز کنند و این نظرات به معنای نظرات نهاد جامعه مدرسین نیست.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که قطعا در جامعه مدرسین نظر به کاندیداهای اصولگرا است، یادآورشد: نظر اعضا بیشتر درباره چهار نامزد اصولگرا است که برخی ممکن است پنج رای با آنها باشد، برخی شش رای و برخی هفت رای و این آرای تمایل به نامزدهای اصولگرا به معنای رای جامعه مدرسین و یا جلسه خاصی نخواهد بود.
آیت الله کعبی یادآورشد: جلسه ای که هفت رای به نفع یک نفر، پنج رای به نفع نامزد دیگر و یا شش رای به نفع یک نامزد باشد نمی تواند اکثریت جلسه جامعه مدرسین باشد، چراکه نصاب رای در جامعه مدرسین چهارده رای است و رسمیت داشتن جلسات نیز با حضور هفده نفر خواهد بود و ‌جلساتی که کمتر از این میزان شکل می گیرد رسمیت ندارد.  

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد:‌ نظرات رسمی جامعه مدرسین تنها از طریق رییس محترم و دفتر این نهاد برجسته حوزه اعلام می شود و تعجب این است که برخی از ستادهای انتخاباتی و منتسبان به نامزدها بیرون از اعضای جامعه مدرسین از نظر این نهاد خبر می دهند که جای تاسف دارد.