انتقال موسسه به محل جدید

با توجه به انتقال مکان موسسه به محل جدید، آدرس اطلاع رسانی می گردد. به اطلاع مراجعان و علاقه مندان می رساند مکان موسسه جهت خدمت رسانی بهتر، از محل قبلی در خیایان شهدا(صفایه) به مکان جدید منتقل گردید. بدینوسیله آدرس جدید به این شرح خواهد بود: میدان معلم- خیابان سمیه-کوچه جنب مخابرات-پلاک ۵-مؤسسه فرهنگی […]

armبا توجه به انتقال مکان موسسه به محل جدید، آدرس اطلاع رسانی می گردد.

به اطلاع مراجعان و علاقه مندان می رساند مکان موسسه جهت خدمت رسانی بهتر، از محل قبلی در خیایان شهدا(صفایه) به مکان جدید منتقل گردید. بدینوسیله آدرس جدید به این شرح خواهد بود:
میدان معلم- خیابان سمیه-کوچه جنب مخابرات-پلاک ۵-مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عجل الله فرجه)
شماره های تماس تلفنی مؤسسه مانند سابق می باشد.