انسان ۲۵۰ ساله | امام حسین علیه‌السلام و واجب بزرگ اسلامی

امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگى را که عبارت از تجدید بناى نظام و جامعه اسلامى، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ ‌در جامعه اسلامى است، انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهى از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق ‌بزرگِ امر به معروف و نهى […]

امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگى را که عبارت از تجدید بناى نظام و جامعه اسلامى، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ ‌در جامعه اسلامى است، انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهى از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق ‌بزرگِ امر به معروف و نهى از منکر است. البته این کار، گاهى به نتیجه حکومت مى‌رسد؛ امام حسین براى این آماده بود. گاهى ‌هم به نتیجه شهادت مى‌رسد؛ براى این هم آماده بود.‌ ۱۳۷۴/۳/۱۹
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24460/C/13920821_0124460.jpg