اهرم‌های سیاسی آمریکا برای کنترل‌ جمعیّت‌ کشورهای اسلامی

  خداوندِ رازق‌ عالم‌ قادر حکیم‌، که‌ از عوالم‌ غیب،‌ روزی‌ را نازل‌ می‌فرماید برای‌ هر فرد بخصوصه‌ روزی‌ جداگانه‌ میرساند ؛ برای‌ یکی‌، یکی‌ ؛ برای‌ هزار، هزار. بنابراین این تفکر که به خاطر ترس از تنگدستی از ازدواج و فرزند دارشدن ممانعت بورزیم به معنای سوءظن به خداوند است. به گزارش فرهنگ نیوز، در […]

 

خداوندِ رازق‌ عالم‌ قادر حکیم‌، که‌ از عوالم‌ غیب،‌ روزی‌ را نازل‌ می‌فرماید برای‌ هر فرد بخصوصه‌ روزی‌ جداگانه‌ میرساند ؛ برای‌ یکی‌، یکی‌ ؛ برای‌ هزار، هزار. بنابراین این تفکر که به خاطر ترس از تنگدستی از ازدواج و فرزند دارشدن ممانعت بورزیم به معنای سوءظن به خداوند است.

به گزارش فرهنگ نیوز، در سال‌ ۱۷۹۸ «توماس‌ مالتوس‌» اقتصاددان‌ مشهور پیش‌ بینی‌ کرد که‌ جمعیّت‌ جهان‌ روزی‌ به‌ مرز انفجار خواهد رسید و از حدّ منابع‌ غذائی‌ زمین‌ پیشی‌ خواهد گرفت‌. به‌ حساب‌ مالتوس‌ جمعیّت‌ جهان‌ که‌ در سال‌ ۱۹۵۰، ۵/۲ میلیارد نفر بود در سال‌ ۲۰۰۰ از مرز ۶ میلیارد خواهد گذشت‌. مالتوس‌ عقیده‌ داشت‌ که‌ منابع‌ غذائی‌ جهان‌ محدود و میزان‌ آن‌ در حدّ ثابتی‌ است‌ و باید انسان‌ خود را با آن‌ سازگار نماید. بدنبال‌ این‌ پیش‌ بینی‌، مادّه‌پرستان‌ و استعمارگران‌ از ترس‌ فقر، شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را سر دادند ؛ غافل‌ از اینکه‌ رزق‌ و روزی‌ خداوند بیکران‌ است‌.

اثر ی اعتراضی از علامه حسینی طهرانی در اوج اجرای سیاست های کنترل جمعیت 

حضرت علامه آیه الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی  بر اساس ضرورت توجه به سیاست های کنترل جمعیت که در تضاد با مبانی اسلام است “رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین”‌  را تالیف نمودند که این‌ رساله‌ قسمتی‌ از جلد اوّل‌ «نور ملکوت‌ قرآن‌» می‌باشد.

چون‌ در حین‌ طبع‌ این‌ رساله‌ که‌ از ارتحال‌ رهبر کبیر انقلاب‌ اسلامی‌ پنج‌ سال‌ می‌گذشت‌ و در این‌ مدّت‌ با عنوان‌ تنظیم‌ خانواده‌ و کنترل‌ جمعیّت‌ فعّالیّت های‌ چشمگیری‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌ ؛ علاّمه‌  تهرانی اقدام‌ به‌ نوشتن‌ تذییلاتی‌ بر این‌ رساله‌ فرموده‌ و با عطف‌ جملۀ «کاهش‌ جمعیّت‌ ، ضربه‌ای سهمگین‌ بر پیکر مسلمین‌» نام‌ “رسالۀ نکاحیّه‌” را تفسیر نموده‌اند.

آنچه که باعث سلامت‌ زن ‌می گردد

در مقدمه این کتاب ضمن تفسیر آیه “وَلَایَقْتُلْنَ أَوْلَـادَهُنَّ” که بر اساس تفسیر علامه طباطبایی صورت گرفته است، ایشان به موضوعاتی همچون: بیعت‌ زنان‌ با پیغمبر به‌ شرط‌ نکشتن‌ اولاد، حرمت‌ سقط‌ جنین‌ در شریعت‌ مقدّس‌ اسلام‌، مقدار دیۀ نطفه‌ و دیۀ جنین‌ بر حسب‌ مراتب‌ حمل‌، آنچه که باعث سلامت‌ زن ‌می گردد، فوائد بی شمار حامله‌ شدن‌ زنان‌ و مضرّات‌ بی شمار نازائی‌، ترغیب‌ اسلام‌ به‌ نکاح‌ و تکثیر اولاد و نهی‌ از عذوبت‌ و عقیم‌ بودن‌، محبوبیت بنای ازدواج در اسلام و وظیفۀ دولت‌ اسلامی‌ در فراهم‌ کردن‌ تسهیلات‌ ازدواج‌  بر اساس آیات و روایات  قرآنی پرداخته است.
در ادامه و در بخش بعدی رساله نکاحیه؛ به مقالۀ دکتر ناصر سیم‌ فروش ‌در ابطال‌ بستن‌ لوله‌های‌ مردان‌ و زنان‌ از نظر پزشکی‌، عواقب‌ وخیم‌ بستن‌ لوله‌های‌ مردان و‌ عوارض‌ خطیر پزشکی‌ در اثر بستن‌ لوله‌ در مردان‌ و زنان مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با توجه به رواج بستن لوله در مردان و زنان در آن زمان مورد بررسی قرارگرفته است.

*** دانلود کتاب «کاهش‌ جمعیّت‌ ، ضربه‌ای سهمگین‌ بر پیکر مسلمین‌» ***

سیاست های ایالات متحده امریکا و کاهش جمعیت در جوامع اسلامی

کشورهای‌ اسلامی‌ در معرض‌ نقشه‌های‌ طرح‌ ریزی‌ شده‌ از جانب‌ ایالت‌ متّحده‌ آمریکا به‌ منظور کاهش‌ میزان‌ افزایش‌ طبیعی‌ جمعیّت‌ قرار گرفته‌اند ؛ و این‌ طرح ها از طریق‌ نفوذ بر مدیریّت‌های‌ سیاسی‌ این‌ کشورها و حاکمیّت‌ ایالات‌ متّحده‌ آمریکا بر سازمان های‌ بین‌ المللی‌ بخصوص‌ سازمان های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ صورت‌ می گیرد .

این‌ طرح ها شامل‌ تغییرات‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ منجرّ به‌ حاکمیّت‌ فرهنگ‌ غربی‌ بر جوامع‌ اسلامی‌ شده‌ تا جائی‌ که‌ رفتار مسلمانان‌ مطابق‌ این‌ فرهنگ‌ و یا انعکاسی‌ از آن‌ می شود.

 در طرحهای‌ آمریکائی‌ برای‌ کاهش‌ جمعیّت‌ در جهان‌ سوّم‌ ، اقداماتی‌ جهت‌ وارد شدن‌ فشار اقتصادی‌ بر خانواده‌ها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ همزمان‌ با آن‌ اعلام‌ میشود : این‌ مشکلات‌ ناشی‌ از افزایش‌ فرزندان‌ است‌ !

سیاست‌ کنترل‌ جمعیّت‌ ، برای‌ به‌ بازار کشاندن‌ زنان‌ و در صدد هدر دادن‌ عمر آنان‌ است.

تضاد سیاست های کاهش جمعیت با ارزش های اسلام مهمترین موضوعی است که در این رساله به آن پرداخته است و این هشدار را نیز می دهد که این سیاست ها از طریق فرهنگ غربی در فرهنگ  اسلامی کشور نفوذ کرده و با شعارهایی مانند “رشد بی‌رویّه‌ جمعیّت‌ ، مخالف‌ آزادی‌ و استقلال‌ زن‌ می‌باشد” و “افزایش‌ جمعیّت‌ با تحقّق‌ زیبائیهای زن‌ منافات‌ دارد”.همچنین‌ تلاش‌ در جهت‌ متقاعد ساختن‌ خانواده‌ها به‌ اینکه‌ با افزایش‌ تعداد فرزندان‌ ، منافع‌ اشخاص‌ چه‌ از نظر اقتصادی‌ و چه‌ اجتماعی‌ به‌ خطر می‌افتد و این مهم را گوشزد می کند که این طرز تفکر در نهایت منجرّ به‌ گسترش‌ بی‌دینی‌ و فردگرائی‌ شده و اخلاق‌ عمومی‌ و ارزش های‌ اجتماعی‌ را که‌ از دین‌ اسلام‌ سرچشمه‌ می گیرد را تضعیف‌ می نماید و نویسنده بر این امر اعتقاد دارد که سیاست‌ کنترل‌ جمعیّت‌ ، برای‌ به‌ بازار کشاندن‌ زنان‌ و در صدد هدر دادن‌ عمر آنان‌ است و ارائۀ افکار جدید که‌ چون‌ دستاویزی‌ برای‌ جدا ساختن‌ زن‌ از ارزش های‌ جامعه‌اش‌ مطرح‌ می‌گردد موجب‌ شده‌ تا موقعیّت‌ زن‌ و نقش‌ وی‌ در جوامع‌ اسلامی‌ تغییر یابد. در نتیجه‌ این‌ سیاست‌ ، زنان‌ مسلمان‌ چیزی‌ از نوع‌ آزادی‌ زن‌ غربی‌ بدست‌ می‌آورند  و همین‌  امر یکی‌ از ابزارهائی است‌ که‌ موجب‌ می‌شود سطح‌ رشد جمعیّت‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ سیر نزولی‌ داشته‌ باشد .

‌عمدۀ‌ فعّالیّت‌ آمریکا در مورد کنترل‌ جمعیّت‌ ، بر روی‌ محدود کردن‌ جمعیّت‌ کشورهای‌ جهان‌ سوّم‌ و در کنار آن‌ ، کشورهای‌ اسلامی‌ متمرکز است‌ که‌ از طریق‌ صندوق‌ جهانی‌ پول‌ و سازمان‌ ملل‌ متّحد ، و سازمانهای‌ وابستۀ به‌ آن‌ صورت‌ می گیرد «نقشه‌های‌ استعماری‌ در قالب‌ سیاستهای‌ کنترل‌ جمعیّت‌ درکشورهای‌ اسلامی‌اهرم‌های‌ سیاسی‌ آمریکا برای‌ کنترل‌ جمعیّت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ است»

گسترش‌ ارزش های‌ اسلامی‌ در رابطه‌ با ازدواج‌ و فرزندآوری

گسترش‌ ارزش های‌ اسلامی‌ در رابطه‌ با ازدواج‌ و زایمان‌ با ترویج‌ آیه‌های‌ قرآنی‌ و احادیث‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آگاهی‌ مردم‌ برای‌ بکار گیری‌ آن‌ و حرکت‌ در جهت‌ هدایت‌ تعالیم‌ اسلامی‌، حمایت‌ گروه ها و مؤسّسه‌های‌ اسلامی‌ از طریق‌ بکارگیری‌ سیاستهای‌ جمعیّتی‌ که‌ در خدمت‌ اسلام‌ و مسلمانان‌ است‌، حمایت‌ گروه ها و مؤسّسه‌های‌ اسلامی‌ به منظور تشویق‌ ازدواج‌ سریع‌ و ارائه‌ تسهیلات‌ مادّی‌ برای‌ جوانان‌ مسلمان‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ منظور تسریع‌ در ازدواج‌ و همچنین‌ امکان‌ ایجاد مؤسّسه‌هائی‌ برای‌ ازدواج‌ سریع‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ از جمله پیشنهادات علامه حسینی طهرانی در قبال مبارزه با سیاست های کنترل جمعیت  است که در کتاب  “رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین”‌  بدان اشاره نموده اند.

خداوندِ رازق‌ عالم‌ قادر حکیم‌، که‌ از عوالم‌ غیب،‌ روزی‌ را نازل‌ می‌فرماید برای‌ هر فرد بخصوصه‌ روزی‌ جداگانه‌ میرساند ؛ برای‌ یکی‌، یکی‌ ؛ برای‌ هزار، هزار. بنابراین این تفکر که به خاطر ترس از تنگدستی از ازدواج و فرزنددارشدن ممانعت بورزیم به معنای سوءظن به خداوند قادر توانا و تسلیم شدن و پذیرفتن نظرات یهودیان شیطان صفت است که نعوذبالله دست خداوند را در غل و زنجیر می پندارند و ما مسلمانان با تبعیت از فرمان مالتوس انگلیسی دست از اعتماد به خداوند متعال برداشته ایم و دنباله رو یهودیان شده ایم تا نقشه امریکایی ها به اجرا در آید. اینکه حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی از همان سال های نخست اجرای طرح تنظیم جمعیت خطرات و تهدیدات آن را گوشزد نموده بودند امری قبل تامل است. این کتاب که حاصل سخنرانی های حضرت “علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی”،  در رمضان المبارک ۱۳۹۰ هجریّه قمریّه در مسجد قائم طهران است در سال ۱۳۷۳ به وسیله ی ایشان تصحیح و تکمیل شده است و در اوج اجرای سیاست های کنترل جمعیت به عنوان یک اثر اعتراضی منتشر گردیده است.

 متاسفانه این روشنگری های به موقع و صحیح از سوی متولیان اجرای امر سیاست گذاری کنترل جمعیت مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفت، تا حدی که این کتاب در دولت آقای هاشمی رفسنجانی اجازه انتشار نیافت و نویسنده آن نیز بایکوت شد.

این بایکوت تا حدی ادامه یافت که دولت کارگزاران حتی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت وفات نوسینده کتاب را نیز از رسانه ملی پخش نکرد و حتی اجازه نصب سنگ مزار نیز برای آیت الله طهرانی(در حرم مطهر رضوی) صادر نشد.

صد افسوس که بعد از قریب به ۱۹ سال از تاریخ این سخنرانی ها  می خواهیم درباره آن به بحث بنشینیم و شاهد آن باشیم که تمام نکات اشاره شده در این سخنرانی ها چقدر دقیق و حکیمانه بوده است و امروز پس از گذشت ۱۹ سال “تحدید نسل” تهدیدی جدی برای آینده کشور اسلامی مان به شمار می رود.