ایران برنده نهایی تبلیغات شیعه‌هراسی رژیم های خودکامه است

تلاش آمریکا و رژیم های خودکامه خاورمیانه برای ترویج فرقه گرایی علیه ایران، عملا به نفع جمهوری اسلامی تمام می شود. به گزارش کیهان، نشریه آمریکایی فارین پالیسی با انتشار این تحلیل نوشت: قدرت در حال اوج گیری ایران در میانه دهه حاضر به تمرکز بر هویت عمومی مقاومت و بیداری اسلامی گرایش دارد تا […]

slider-fpتلاش آمریکا و رژیم های خودکامه خاورمیانه برای ترویج فرقه گرایی علیه ایران، عملا به نفع جمهوری اسلامی تمام می شود.

به گزارش کیهان، نشریه آمریکایی فارین پالیسی با انتشار این تحلیل نوشت: قدرت در حال اوج گیری ایران در میانه دهه حاضر به تمرکز بر هویت عمومی مقاومت و بیداری اسلامی گرایش دارد تا ویژگی های شیعه گرایی. قدرت ایران با سرنگونی رقیبان عمده راهبردی آن در افغانستان و عراق افزایش یافت.
 فارین پالیسی افزود: اوج نفوذ ایران در منطقه شاید در سال ۲۰۰۶ بود که پرچم های حزب الله در خیابان های قاهره که به شدت سنی است، در پی پیروزی نظامی آن بر اسرائیل، به اهتزاز درآمد. از دید تهران، حتی در جایی که ایران از حمایت جوامع شیعه برخوردار است، هر قدر کمتر که در مورد تشیع بحث شود و هر مقدار بیشتر بر مقاومت تمرکز کنند، بهتر است.
 مارک لینچ استاد علوم سیاسی و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن در ادامه این تحلیل یادآور شده است: در مقابل مشی ایران، رسانه ها و سیاست های کشورهای حوزه خلیج فارس گرایش به تمرکز بسیار بیشتری بر فرقه گرایی دارند. رسانه های مورد حمایت سعودی اقدام به پخش میزان پایان ناپذیری از مطالب ضد ایرانی می کنند که همگی آنها به آسانی به سوی فرقه گرایی ضد شیعه گرایش دارند. حکومت های مذکور بارها اهریمنی جلوه دادن مخالفان داخلی را به عنوان ابزار دست ایران یا ستون پنجم خائن، مفید یافته اند. سرکوب در بحرین شامل یک مبارزه رسانه ای بود که برای تبدیل تصویر یک جنبش مردمی برای مردمسالاری و حقوق بشر به مبارزه شیعیان مورد حمایت ایران طراحی شده بود.
تحلیلگر فارین پالیسی در عین حال تاکید کرد: ادعاهایی نظیر هلال شیعی که توسط شاه اردن مطرح شد، ممکن است در کوتاه مدت برای بقای داخلی حکومت های حوزه خلیج فارس یا محدودسازی و مهار منطقه ای ایران مفید باشد، اما در دراز مدت خطرناک و عمیقا بی ثبات کننده هستند و ممکن است به نفع ایران تمام شود.
 دامن زدن به شعله های نفرت فرقه ای ممکن است برای حکومت هایی که خواستار وادار کردن جمعیت های شیعه به پذیرش غم انگیز فرمانبرداری آنها هستند، مفید باشد، اما تقریبا دربردارنده نارضایتی طولانی مردم و وقوع مجدد قیام ها خواهد بود.
 لینچ با بیان اینکه رژیم بحرین مشروعیت خود را به خاطر سرکوب مردم از دست داده، می نویسد: استفاده از فرقه گرایی برای جلب مخالفت اعراب نسبت به ایران، تایید سرکوب در بحرین یا تقویت حمایت از شورشیان در سوریه، ممکن است در جنگ سرد منطقه ای علیه ایران مفید به نظر برسد. اما هزینه های درازمدت آن بسیار زیادتر هستند. آمریکا نباید تمایل داشته باشد که حتی به صورت ضمنی از فرقه گرایی سودمدارانه استفاده کند.
 نویسنده فارین پالیسی در توجیه علت مخالفت خود نوشت: ترویج فرقه گرایی بنیاد شهروندی برابر را سست کرده و عمیقا علیه روح تحولات دمکراتیک در کشورهای عربی است. هرچند این ممکن است با استقبال حاکمان عرب حوزه خلیج فارس روبرو شود اما برای واشنگتن عمیقا مشکل ساز خواهد بود.