اگر کسی برای خدا در صحنه آمد شکست ندارد

آیت الله محمد محمدی ری شهری، متولی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) پیش از ظهر امروز در همایش اخلاق انتخاباتی و حماسه سیاسی با بیان این‌که یکی از مسائل بسیار مهم در مورد انتخابات پیش رو جایگاه ارزش‌های اخلاقی در رقابت‌های انتخاباتی است گفت: توجه به این بحث هم به کار داوطلبان می آید هم […]

reyahhriآیت الله محمد محمدی ری شهری، متولی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) پیش از ظهر امروز در همایش اخلاق انتخاباتی و حماسه سیاسی با بیان این‌که یکی از مسائل بسیار مهم در مورد انتخابات پیش رو جایگاه ارزش‌های اخلاقی در رقابت‌های انتخاباتی است گفت: توجه به این بحث هم به کار داوطلبان می آید هم به کار مردم.

آیت الله ری شهری با تاکید بر این‌که هرکس بیشتر ارزش‌های اخلاقی را رعایت می کند صلاحیت بیشتری برای این امانت‌داری دارد اظهار داشت: داوطلبان از ارزش‌های اخلاقی مرزداری کنند و دچار غفلت نشوند و مردم با معیار ارزش‌های اخلاقی اصلح را بشناسند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، رییس دانشگاه قرآن و حدیث افزود: اصلی ترین زمینه برای پیدا کردن جایگاه برای داوطلب‌ها تبیین هدف آنها است و باید دید آیا هدف رسیدن به ریاست است یا هدف خدمت به مردم برای خداست؟

وی با بیان این که اگر داوطلبی تشنه قدرت باشد اصولا ارزش‌های اخلاقی برای او معنا ندارد گفت: تشنه قدرت از هر ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده می کند و هر ابزاری که سبب بشود مردم رای بیشتری بدهند مورد استفاده داوطلب تشنه قدرت قرار می‌گیرد.

آیت الله ری شهری با اشاره به این که در منطق سیاسمتداران رسمی سیاست عبارت است از تشخیص هدف و به دست آوردن آن از هر راه ممکن، اظهار داشت: در این منطق اگر اخلاق و عدالت محوری مطرح شود برای رسیدن به قدرت است و تشنگان قدرت از همه ابزار دروغ و تهمت و تزویر استفاده می‌کنند.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان این که امیر مومنان (ع) رقابت تشنگان قدرت را تکالف و تنافس برای بدست آوردن دنیا تعبیر می کنند، گفت: اینها اگر شکست بخورند شروع می کنند به کارشکنی.

وی در ادامه نشانه کسانی که برای خدا رقابت می کنند و عاشق خدمت هستند را رعایت ارزش‌های اخلاقی و در راس آنها رعایت مصالح نظام اسلامی دانست و گفت: عاشق خدمت هدفش این است که انتظار مردم را در ریاست جمهوری رعایت کند و ضد خواسته‌های دشمنان عمل کند.

متولی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با طرح این سوال که اگر کسی برای نظام سیاه نمایی کند این خدمت به کیست؟ گفت: عاشقان خدمت کاری نمی کنند که دشمنان نظام خوشحال شوند و مردم ناراحت شوند.

آیت الله ری شهری ویژگی دوم عاشقان خدمت را احترام به رقیب دانست و گفت: رقابت در نظام اسلامی با رقابت در نظام های غربی باید تفاوت داشته باشد چون رقیب هم مومن است و شورای نگهبان او را تایید کرده است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با بیان این که هم مال مومن، هم خون و هم آبروی مومن محترم است اظهار داشت: نه تنها از تهمت باید پرهیز کرد بلکه گمان بد هم نباید برد.

رییس دانشگاه قرآن و حدیث ویژگی سوم عاشقان خدمت را انصاف در نقد معرفی کرد و گفت: متاسفانه در جامعه کنونی ما اگر انسان از کسی خوشش آمد خیلی تعریف می کند و به غلو می افتد و عیب های او را نمی بیند و اگر کسی بدش آمد مطلقا او را می کوبد.

آیت الله ری شهری با تاکید بر این که مطلق گرایی یکی از آفات مهم سیاسی و اجتماعی و اخلاقی است اظهار داشت: حتی اگر رقیب با انصاف برخورد نکند داوطلب طالب خدمت با انصاف رفتار می کند.

این استاد حوزوی با بیان این‌که ویژگی چهارم بهره گیری نکردن از ابزار نامشروع است گفت: داوطلب عاشق خدمت به خدا و مردم به دروغ لباس زهد و عدالت خواهی نمی پوشد و به دروغ شعار حقوق مردم نمی دهد.

آیت الله ری شهری با تاکید بر این‌که اگر کسی برای خدا در صحنه آمد شکست ندارد گفت: چه رای بیاورد چه رای نیاورد پیروز است، اگر رای بیاورد خدا را شکر می کند و از خدا طلب توفیق و دوری از کبر می کند و اگر رای نیاورد هم باز خدا را شکر می‌کند که این بار سنگین از دوشش برداشته شد.