برگزاری جلسات مشاوره و کارشناسی استانداردسازی فعالیت های فرهنگی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام عابدی معاون برنامه یزی و خدمات مدیریت از برگزاری جلسات مشاوره و کارشناسی جهت تعریف استانداردهای مناسب فعالیتهای فرهنگی خبر داد. بر اساس این گزارش حجت الاسلام عابدی ضمن اعلام این خبر به علل و دلایل این امر پرداخت و بیان داشت: در عصر حاضر […]

m-barnameriziبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام عابدی معاون برنامه یزی و خدمات مدیریت از برگزاری جلسات مشاوره و کارشناسی جهت تعریف استانداردهای مناسب فعالیتهای فرهنگی خبر داد.

بر اساس این گزارش حجت الاسلام عابدی ضمن اعلام این خبر به علل و دلایل این امر پرداخت و بیان داشت: در عصر حاضر فعالیتهایی همچون اقتصادی، نظامی و محصولات صنعتی و غیره دارای ملاک ها و استانداردهای لازم و تعریف شده ای می باشد اما متاسفانه با توجه به ضرورت فعالیتها و محصولات فرهنگی به عنوان اساسی ترین مسئله هر نظام و عامل تمدن ساز و فرهنگ هر جامعه، کماکان بدون هیچ گونه تعریف و استاندارد خاصی می باشد.
وی در ادامه افزود: معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت با توجه به درک این امر مهم، در نظر دارد در طول سالهای سند با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان صاحب نظر و نیز انجام مطالعات میدانی، نسبت به تنظیم و تعریف ملاکها و استانداردهای قابل قبول برای فعالیتها و محصولات فرهنگی اقدام نماید.
حجت الاسلام عابدی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا به منظور تحقق این امر و رسیدن به استانداردی مطلوب، جلساتی با حضور اساتیدی همچون حجت الاسلام دکتر محسن منطقی و آقای محمد هادی قاسمی و دیگر اساتید صاحب نظر این عرصه برگزار خواهد شد.