برگزاری جلسه نهایی تدوین سند راهبردی دوم

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام فرهاد عابدی ضمن بیان تشکیل جلسه تدوین سند راهبردی دوم موسسه اعلام داشت: این جلسه با حضور اعضای کمیته راهبردی تدوین سند و دکتر داوود فیض به منظور تدوین نهایی سند برگزار گردید. سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت افزود: در این جلسه پروژه […]

m-barnameriziبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام فرهاد عابدی ضمن بیان تشکیل جلسه تدوین سند راهبردی دوم موسسه اعلام داشت: این جلسه با حضور اعضای کمیته راهبردی تدوین سند و دکتر داوود فیض به منظور تدوین نهایی سند برگزار گردید.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت افزود: در این جلسه پروژه ی تدوین سند، برای هر یک از اهداف عملیاتی مصوب پس از بررسی به تصویب رسید. ایشان همچنین بیان داشت: بیانه مأموریت سند راهبردی دوم مؤسسه با نگاه حضوردر عرصه دفاع از اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و به منظور تحقق مطالبات مغفول مانده امام و رهبری در موضوع فرهنگ و حوزه علمیه و تمرکز بر تربیت نیروهای بصیر و کارآمد در صحنه جهاد فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است جلسه تصویب نهایی این سند در آینده نزدیک در هیأت امناء مؤسسه صورت خواهد پذیرفت.