برگزاری جلسه هم‌اندیشی تربیت مدیر فرهنگی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) عصر دیروز جلسه هم‌اندیشی تربیت مدیر فرهنگی با حضور مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و اعضاء کمیته علمی آن به منظور بررسی راهکارها و بارش فکری و نیز بررسی عوامل رشد و پیشرفت و تربیت مدیران فرهنگی برگزار گردید. در ابتدای این جلسه حجت الاسلام عزت […]

m-barnameriziبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) عصر دیروز جلسه هم‌اندیشی تربیت مدیر فرهنگی با حضور مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و اعضاء کمیته علمی آن به منظور بررسی راهکارها و بارش فکری و نیز بررسی عوامل رشد و پیشرفت و تربیت مدیران فرهنگی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام عزت زمانی مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن ارائه توضیح اجمالی از موسسه و سیر تدوین سند دوم بیان داشتند: در راستای تدوین سند دوم موسسه، مطالبات مقام معظم رهبری در سه موضوع انقلاب، حوزه علمیه و فرهنگ جمع‌آوری و در مجموع پس از بررسی، تربیت مدیران و مربیان فرهنگی از مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری به عنوان محور اصلی مشخص و در دو عرصه آموزش و تربیت مدیران فرهنگی در درون سازمان و همچنین با نگاه به تربیت مربی از طریق جذب افراد توانمند در عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی مورد توجه قرار گرفت.
در این جلسه اعضاء کمیته علمی ضمن تأکید بر ارزشمند بودن اصل کار، از طرح مباحث نظارتی بر کلیه برنامه ها حمایت و اظهار داشتند: رویکرد تربیت مدیران باید  مدیران بالفعل بوده و می‌بایست برای مدیران و مسئولان موجود پشتوانه فکری ایجاد کرد.
و همچنین در این جلسه یکی از راه‌هایی موثر جهت پیشبرد طرح را آنالیز کردن شخصیت‌های موفق و تدوین نیازهای آموزشی بر اساس آن اعلام شده و هدف از آن را رشد علمی- معرفتی در میدان عمل بر شمردند.