برگزاری سومین جلسه شورای معاونت ارتباطات

در این جلسه، اعضای شورای معاونت به بحث در خصوص طرح کوثر ولایت و همچنین معرفی کمیته علمی طرح ها پرداختند. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز یک شنبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰، سومین جلسه شورای معاونت ارتباطات در سال ۱۳۹۰ با حضور اعضای این شورا تشکیل شد. حجت الاسلام محمد صلاح زاده […]

armدر این جلسه، اعضای شورای معاونت به بحث در خصوص طرح کوثر ولایت و همچنین معرفی کمیته علمی طرح ها پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز یک شنبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰، سومین جلسه شورای معاونت ارتباطات در سال ۱۳۹۰ با حضور اعضای این شورا تشکیل شد.

حجت الاسلام محمد صلاح زاده معاون ارتباطات مؤسسه ضمن ارائه گزارشی اجمالی از روند اجرای برنامه ها و مصوبات قبلی شورای معاونت، به تشریح برخی از فعالیت های در دست اقدام این معاونت پرداخت.
حجت الاسلام عزت زمانی مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) با اشاره به برگزاری موفق دو سفر آفاق در سال ۸۷،  بیان داشتند: مرحله اول طرح مورخ ۲۵/۱۱/۸۷ با سفر به منطقه اقتصادی عسلویه و مرحله دوم طرح در روز پنج شنبه  مورخ ۲۲/۱۲/۸۷ با بازدید از مناطق صنعتی در تهران، انجام شد.
ایشان ادامه داد: در جریان برگزاری مرحله دوم این طرح شرکت کنندگان ضمن بازدید از: سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی، خطوط تولید مهمات سازی، نمایشگاه دست آوردها و تولیدات مهمات سازی (مهام)، مرکز تحقیقات موتور ایران (موتور ملی، آزمایشگاه فنی تولید موتور، سالن طراحی، محصولات تولیدی) در جلسه ایی با مسئولین مرکز مهمات سازی وزارت دفاع و مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو از دست آوردهای نظام و پیشرفت های جمهوری اسلامی آگاهی یافتند و مسائل فرهنگی این مراکز را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه اعضای شورای معاونت ارتباطات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در این جلسه ضمن بحث در خصوص طرح های جاری و در دست اقدام معاونت، در خصوص هماهنگی جهت برگزاری مرحله سوم طرح آفاق مذاکره کردند.

گفتنی است ارائه مشاوره، کارشناسی و بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی و در حال اجرای معاونت ها، از جمله وظایف شورای معاونت های مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) می باشد.