تکذیب حمایت تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه از کاندیدای خاص

دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه در نامه‌ای خبر حمایت این تشکل از کاندیدای خاصی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رسا، متن این نامه بدین شرح است: پیرو انتشار خبر حمایت تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم از یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، بدین وسیله دبیرخانه تشکل اعلام […]

modaressinدبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه در نامه‌ای خبر حمایت این تشکل از کاندیدای خاصی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، متن این نامه بدین شرح است: پیرو انتشار خبر حمایت تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم از یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، بدین وسیله دبیرخانه تشکل اعلام می‌دارد که این تشکل نفیا و اثباتا نسبت به هیچ یک از کاندیداهای محترم اظهار نظر مصداقی نکرده و نمی‌کند و خبر منتشر شده بر اساس برداشت ناصواب از بیانیه جمعی از اساتید و فضلای محترم در تشکر از اقدام شورای نگهبان و دعوت همگان به مشارکت در انتخابات و خلق و تحقق حماسه سیاسی و ارائه شاخص‌های مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است.
دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم