جلسه بررسی راههای همکاری بیشتر مؤسسه و سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین روحانی نژاد (معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی) در مورد همکاری های بیشتر با مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) اعلام آمادگی نمود. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت ارتباطات، روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۸۹ طی جلسه ای، راههای همکاری بیشتر مؤسسه و سازمان تبلیغات […]

armحجت الاسلام و المسلمین روحانی نژاد (معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی) در مورد همکاری های بیشتر با مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) اعلام آمادگی نمود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت ارتباطات، روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۸۹ طی جلسه ای، راههای همکاری بیشتر مؤسسه و سازمان تبلیغات اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین روحانی نژاد (معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات) بررسی شد.
حجت الاسلام عزت زمانی (مدیرعامل)، هاشمی (معاون آموزش) و صلاح زاده (معاون ارتباطات) از مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) نیز از حاضرین در این جلسه بودند.
در ابتدای این جلسه مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ضمن ارائه گزارشی اجمالی از برنامه های فرهنگی اجرا شده و در حال اجرای مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)، خواستار همکاری و ارتباط بیشتر مؤسسه با سازمان تبلیغات اسلامی شد.
حجت الاسلام صلاح زاده ضمن اعلام این خبر افزود: معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این جلسه با اشاره به آشنایی قبلی با برخی اعضای هیئت امناء مؤسسه و توانمندی های مؤسسه ولاء منتظر (عج)، بر بیشتر شدن ابعاد همکاری های طرفین نیز ابراز تمایل کرد.
معاون ارتباطات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در پایان گفت: حجت الاسلام روحانی نژاد با اشاره به بررسی صورت عملکرد فعالیت های معاونت امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در مورد همکاری سازمان با مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در مورد برگزاری اردوی جهادی طلاب نیز اعلام آمادگی کرد.