دوره آموزش پودمان”امور فرهنگی” دانشگاه جامع علمی – کاربردی

مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، پودمان “کاردانی امور فرهنگی” را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می نماید. این دوره که در ۸ پودمان و در مدت دو سال و نیم برگزار خواهد شد، شامل ۱۷۲۸ ساعت تدریس از سرفصل های […]

m-amoozeshمرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، پودمان “کاردانی امور فرهنگی” را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می نماید.

این دوره که در ۸ پودمان و در مدت دو سال و نیم برگزار خواهد شد، شامل ۱۷۲۸ ساعت تدریس از سرفصل های مصوب وزارت علوم است که دانش پژوهان پس از پایان دوره، مدرک کاردانی امور فرهنگی را از دانشگاه جامع علمی – کاربردی دریافت خواهند نمود.
موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در راستای تحقق اهداف سند راهبردی موسسه و به منظور تربیت مدیران و مربیان کارآ و اثر بخش در حوزه فرهنگ، اجرای این دوره را به عهده گرفته است.
لازم به ذکر است، پودمان اول این دوره از ۲۰/۲/۸۸ در محل فرهنگسرای شهید کلهری شروع شده و پس از ۱۶ هفته، آزمون پایان دوره از تاریخ ۲/۶/۸۸ لغایت ۱۷/۶/۸۸ برگزار خواهد شد.