دوره پودمانی جریان شناسی تاریخ معاصر

معاونت آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهت آشنایی طلاب و دانشجویان با تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر ایران، اقدام به برگزاری دوره پودمانی جریان شناسی تاریخ معاصر ایران نموده است. معاونت آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به منظور ارتقاء بصیرت و آگاهی طلاب و دانشجویان شهرستان قم، […]

jarianمعاونت آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهت آشنایی طلاب و دانشجویان با تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر ایران، اقدام به برگزاری دوره پودمانی جریان شناسی تاریخ معاصر ایران نموده است.

معاونت آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به منظور ارتقاء بصیرت و آگاهی طلاب و دانشجویان شهرستان قم، “دوره پودمانی جریان شناسی تاریخ معاصر ایران” را در قالب ۶ همایش ۴ ساعته و طی ۶ هفته برگزار می نماید. لازم به ذکر است این دوره با حضور اساتید و مورخین صاحب نام کشوری برگزار می گردد.

شرایط ثبت نام:
– واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سیبا، به شماره (۰۳۰۰۳۸۵۵۵۹۰۰۳) و به نام حبیب الله پور علی و یا از طریق کار ت به کارت به شماره(۶۰۳۷۹۹۱۰۰۰۸۴۴۳۰۲)؛
– تکمیل فرم ثبت نام؛

مهلت ثبت نام : ۱۵/۱۰/۸۷  الی ۱۵/۱۱/۸۷

– طلاب و دانشجویان با ارائه معرفی نامه از حوزه علمیه و یا دانشگاه مربوطه،مشمول تخفیف خواهند شد.