“عبرت های عاشورا” به چاپ دوم رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، کتاب عبرت های عاشورا در یک مقدمه و سه فصل به بررسی حادثه عاشورا و عملکرد مردم آن زمان به عنوان عبرت های عاشورا پرداخته است. مفاهیم و کلیات؛ زمینه ها و ریشه های وقوع حادثه عاشورا؛ و گونه هایی از عبرت آموزی در حادثه عاشورا، عناوین […]

book-ebratبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، کتاب عبرت های عاشورا در یک مقدمه و سه فصل به بررسی حادثه عاشورا و عملکرد مردم آن زمان به عنوان عبرت های عاشورا پرداخته است.
مفاهیم و کلیات؛ زمینه ها و ریشه های وقوع حادثه عاشورا؛ و گونه هایی از عبرت آموزی در حادثه عاشورا، عناوین سه فصل این کتاب است.
در قسمتی از “سخن ناشر” این کتاب آمده است: درباره حادثه عاشورا بسیار گفته اند و نوشته اند؛ اما جای گفتن و نوشتن درباره آن همچنان باقی است؛ زیرا این حادثه چنان عمیق، گسترده و دارای ابعاد گوناگون است که هرچه بیشتر مورد بحث و بررسی قرارگیرد، ابعاد و زوایای جدیدتری فراروی نویسندگان گشوده می شود.
ازاین رو با وجود تحقیقات و تألیفات فراوانی که تاکنون برای شناختن و شناساندن ابعاد گوناگون این رخداد عظیم تاریخی انجام گرفته است، زمینه برای کارهای بیشتر همچنان باقی است. یکی از اساسی ترین ابعاد حادثه عاشورا که کمتر به آن پرداخته شده است، عبرت های عاشوراست.
همچنین در “مقدمه ویراست دوم” این کتاب آمده است: پس از چاپ و انتشار ویرایش اول این کتاب و انجام ارزیابی های محتوایی
در معاونت پژوهش موسسه، نکات استخراج شده در چند جلسه با محقق محترم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت موارد تأیید شده، در بخش های مختلف اعمال گردید.
همچنین در ادامه با توجه به ایرادات و اشکالات ویرایشی موجود در چاپ اول، مقرر شد که مجدداً کل کتاب مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
گفتنی است، موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، این موضوع را در اولویت طرحهای تحقیقی خود قرار داد تا با بررسی این موضوع در متون اصلی و مرجع، و با محور قرار دادن فرمایش های رهبر معظم انقلاب اسلامی، نتایج این تحقیق را
به صورت کتابی تحت عنوان «عبرت های عاشورا » در اختیار همه علاقه مندان قرار دهد.

چاپ سوم این کتاب به قلم محمد موسی نوری از سوی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ذر شمارگان ۳۳۰۰ نسخه در ۲۰۰ صفحه با طرح جلد جدید منتشر شد.