عشق به خداوند تحمل مشکلات را آسان می کند

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شب گذشته در  دفتر مقام معظم رهبری در قم، در تشریح مبادی تصوری مقام رضا، اظهار داشت: رضایت نیز همانند توکل دارای مراتب مختلفی است؛ حوادثی که در آن باید عیار رضایت فرد سنجیده شود چند دسته هستند. وی افزود: برخی حوادث هستند […]

mesbah-6آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شب گذشته در  دفتر مقام معظم رهبری در قم، در تشریح مبادی تصوری مقام رضا، اظهار داشت: رضایت نیز همانند توکل دارای مراتب مختلفی است؛ حوادثی که در آن باید عیار رضایت فرد سنجیده شود چند دسته هستند.

وی افزود: برخی حوادث هستند که ما در پدید آمدنش هیچ نقشی نداریم؛ مانند این که اراده ما در خلق شدن مان و نوع خلقت مان نقشی ندارد، کسی از  ما اجازه نگرفته که ما را بوجود آورد و یا در چه زمانی بوجود آورد، همچنین جنسیت ما نیز خارج از اراده ما بوده است؛ باید نسبت به اراده تکوینی خداوند راضی باشیم، اما این از مراتب پایین مقام رضایت است.

استاد اخلاق حوزه علمیه قم با بیان این که عکس العمل برخی نسبت به اراده تکوینی الهی نارضایتی است، گفت: بعضی افراد نسبت به جنسیت خود گلایه دارند این در زنان بیشتر مشاهده می شود که دوست دارند مرد باشند؛ صرف علم به این که این خارج از اراده بشر است نمی تواند فرد را راضی کند زیرا این اتفاق مطابق با میلش نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله مصباح یزدی با اشاره به افعال و حوادثی که بعد از خلقت فرد اتفاق می افتد، ابراز داشت: انسان در بسیاری از این موارد نیز نقشی ندارد مگر یک تأثیر دورا دور و بعید، مانند سیل، زلزله و یا این که فرد به اراده شخص دیگری مجروح شده و ناخواسته از نعمتی محروم می شود؛ در این موارد نیز جای رضا  هست.

وی درک رضای الهی در اموری که کم و بیش اراده فرد دخیل است را مشکل خواند و گفت: کسب علم از طریق درس خواند، رعایت بهداشت برای حفظ سلامت، کار و تلاش برای دوری از فقر و رسیدن به غنا؛ در این موارد راضی بودن و تصور آن سخت است.

رضایت و کراهت از نوع شناخت فرد نشأت می گیرد

رییس مؤسسه امام خمینی(ره) رضایت و کراهت را معلول یکسری علل دانست که با نوع نگاه فرد رابطه مستقیم دارد و تصریح کرد: عمده اینها بستگی به شناخت فرد دارد؛ در راه کسب رضا می توان نگاه را از کراهت به رضایت تغییر دارد.

آیت الله مصباح یزدی نوعی رضایت را در امور تشریعی دانست و گفت: برخی نسبت به اراده تشریعی خداوند اعتراض دارند؛ این که چرا نماز صبح را باید پیش از طلوع آفتاب خواند؛ این کار برایشان سخت است، مخصوصا در شرایط کنونی که نگاه کردن به فیلم و تلویزیون جزو لوازم زندگی شده است مردم دیر می خوابند و این دستورات مطابق میل ایشان نیست.

وی افزود: در مورد خانم ها نارضایتی از اراده تشریعی الهی شیوع بیشتری دارد خصوصا در بحث تعدد زوج برای مردها؛ برای بسیاری از خانم ها این امر نامطلوب است و ته دلشان گله دارند که چرا این گونه است.

نماینده مردم تهران مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در تکوینیات اقتضا می کند که رضایت داشته باشیم در حوادث غیر مترقبه هم باید سعی کنیم که از وقوع آن ها راضی باشیم، از آن جهت که مورد قضای و رضای الهی است؛ این خدا است که زلزله را ایجاد کرده است.

رضایت از روی محبت بسیار با ارزش تر از رضایت به مطمع بهشت است

رییس مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به این که انسان برای رسیدن به نتایج مطلوب خود حاضر است رنج ها و سختی ها را تحمل کند، گفت: این اتفاق زمانی می افتد که فرد بداند تحمل این سختی وی را به پاداش خوبی می رساند؛ مانند نانوایی که در ماه رمضان با زبان روزه حاضر است در کنار تنور داغ کار کند چه بسا وی از این کار راضی باشد ؛ رضایبت وی بستگی به درآمدش دارد، هرچه درآمد بشتر باشد راضی تر است.

آیت الله مصباح یزدی پاداش مادی را تنها دلیل تن دادن به مشکلات ندانست و تأکید کرد: انسان برای محبوب خود حاضر است همه سختی های عالم را تحمل کند؛ مانند مادری که پای رختخواب فرزندش تا صبح بیدار می ماند برای این که کودکش راحت باشد، البته راحتی وی نیز موجب شادی مادر می شود.

وی با تأکید بر این که ارزش تحمل یک عالم سختی برای دیدن لبخند محبوب بسیار برای انسان ارزشمند است،  گفت: اگر این محبت نسبت به خدا باشد با این علم که همه حوادث و مشکلات زندگی را خداوند با مصلحت و حکمت الهی و برای امتحان ما اتفاق می افتند، این نگاه تحمل سختی ها را آسان می کند؛ چنین رضایتی بسیار بالاتر از آن است که به ازای بهشت و کاخ های آنجا نسبت به مقدرات الهی رضایت داشته باشیم.