محرمیت با خوردن شیر زنان…!

شیخ اَلبانی یکی از علمای دینی عربستان وهابی، در یکی از جلسه های درس خویش با استناد بر روایاتی و بالأخص روایتی از عایشه میگوید که شیر خوردن، حتى مرد بزرگ از زن نامحرم اشکالی ندارد و پسر رضاعی آن میشود .. حتى اگر از شیر دهنده کوچکتر باشد .. !! دلیلش بر جواز هم […]

albani-200شیخ اَلبانی یکی از علمای دینی عربستان وهابی، در یکی از جلسه های درس خویش با استناد بر روایاتی و بالأخص روایتی از عایشه میگوید که شیر خوردن، حتى مرد بزرگ از زن نامحرم اشکالی ندارد و پسر رضاعی آن میشود .. حتى اگر از شیر دهنده کوچکتر باشد .. !! دلیلش بر جواز هم روایت عایشه است و هم این که این امر شهوت انگیز نیست.
با توجه به عدم تاکید بر نحوه شیرخوارگی بنظر میآید که این عمل میتواند با تماس مستقیم صورت پذیرد. و از آنجا که اختلاف سنی هم ملاک نیست بنابراین یک مرد ۵۰ ساله با خوردن شیر یک زن جوان مثلا ۲۰ ساله تبدیل به پسر او میشود هر چند که ۳۰ سال هم از مادر بزرگتر باشد!.
وای بر علمای وهابی عربستان؛ حماقت را تا کجا پیش میبرند و تا کجا مردم را احمق و بی عقل تصور کرده اند.
متاسفانه از این دست حدیث های جعلی منتسب به عایشه متاسفانه در بین اهل سنت فراوان دیده میشود که نه با عقل سازگارند و نه با شرع. اسلام را دینی وارونه جلوه می دهند و نه تنها جاذبه ایی ندارند که موجب دفع هر شنونده ایی می شوند.

چند سوال در مورد این فتوا:
۱-اصلا چه نیاز و اجباری در اینمورد احساس شده است که این عالم محقق!! صدور این فتوا را لازم دیده اند. مثلا آیا تعداد زنان نازا و بی فرزند رو به افزایش بوده و یا تعداد مردان بی مادر از حد و نصاب گذشته است که ایشان سعی در حل این مشکل داشته اند!
۲- ازآنجا که کودکان را معمولا بین ۲ تا ۳ سالگی از شیر میگیرند،مشخص نشده که بزرگترها را کی باید از شیر خوردن گرفت!
۳- مشخص نشده است که بعد از دفعه اول شیرخوارگی و نائل شدن آن مرد به مقام فرزندی،آیا آن مرد میتواند آزادانه به شیرخوارگی ادامه دهد؟
۴- در فتوا مشخص نشده که تا چند مرتبه میتوان به مقام فرزندی با زنان مختلف نائل آمد!؟.
۵- از جانب عایشه همسر پیامبر توسط شیخ اجل البانی روایت شده که این عمل شهوت انگیز نیست! سئوال این است آیا امکان دارد از سینه زن نا محرم اقدام به شیرخوارگی کند و در حین انجام فقط و فقط احساس شیرخوردن!!داشته باشد ولا غیر؟
شاید مقلدین البانی و مدافعین این فتوا بگویند شما آدم منحرفی هستی که اینگونه فکر میکنی چرا که ما علمای زیادی داریم که اقدام به اینکار کرده و میکنند ولی فقط احساس شیرخوارگی!!!داشته اند. در پاسخ باید گفت که سریعا نسبت به مرد بودن آقایان اطمینان حاصل فرمائید.
۶- در فتوا مشخص نشد که پس ازمقام فرزندی آن زن میتواند مثلا فرزندش را حمام ببرد و الاآخر….
۷- در فتوا تکلیف شوهرآن زن مشخص نشده است که آیا ایشان هم اتوماتیک وار به مقام پدری نائل میشوند و یا اینکه باید عملیات دیگری! صورت پذیرد؟
و خلاصه صدها سئوال دیگر که بیان از تهی بودن این گونه فتواها است… .