مرحله چهاردهم از سری مسابقات مطالعاتی شهید مطهری(ره)

مرحله چهاردهم از سری مسابقات مطالعاتی شهید مطهری(ره) ویژه کلیه همکاران و خانواده های محترم ایشان روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۷/۸۷ برگزار می گردد. بأسمه ‌تعالی به اطلاع همکاران محترم می‌رساند مرحله چهاردهم از سری مسابقات مطالعاتی شهید مطهری(ره) ویژه کلیه همکاران و خانواده های محترم ایشان برگزار می گردد. محدوده مطالعاتی این مرحله کتاب حماسه […]

m-farhangiمرحله چهاردهم از سری مسابقات مطالعاتی شهید مطهری(ره) ویژه کلیه همکاران و خانواده های محترم ایشان روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۷/۸۷ برگزار می گردد.

بأسمه ‌تعالی
به اطلاع همکاران محترم می‌رساند مرحله چهاردهم از سری مسابقات مطالعاتی شهید مطهری(ره) ویژه کلیه همکاران و خانواده های محترم ایشان برگزار می گردد.
محدوده مطالعاتی این مرحله کتاب حماسه حسینی (جلد دوم – یادداشت ها) می باشد.
از متقاضیان دعوت می‌شود جهت ثبت‌نام حداکثر تا تاریخ  ۲۴/۰۶/۸۷  به معاونت فرهنگی، آقای عبدی مراجعه نمایند.
متن آزمون برای خانواده ها به صورت غیر حضوری و تستی – تشریحی و برای همکاران به صورت حضوری و تستی در نظر گرفته شده است .
شایان ذکر است همانند دوره های قبل علاوه بر اهداء جوایز ، امتیاز کارگزینی برای شرکت‌ کنندگان لحاظ می‌گردد.
آزمون برادران روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۷/۸۷ ساعت ۱۱:۳۰ در موسسه برگزار می گردد. ضمنا آخرین مهلت ارجاع پاسخ نامه ویژه خانواده همکاران نیز تاریخ مذکور می باشد.

با تشکر
معاونت فرهنگی