معنی نام پهپاد جدید ایران چیست؟

در خرائج راوندی در خصوص «فطروس» یا «پطروس ملک» نقل شده است؛ هنگامی که امام حسین (ع) متولد شد خداوند به جبرئیل فرمان داد با گروه بسیاری از فرشتگان به حضور پیامبر (ص) آیند وبه او تبریک بگویند. جبرئیل در مسیر فرود از آسمان به زمین فرشته‌ای به نام فطرس را دید که در جزیره‌ای […]

2501287-3571397در خرائج راوندی در خصوص «فطروس» یا «پطروس ملک» نقل شده است؛ هنگامی که امام حسین (ع) متولد شد خداوند به جبرئیل فرمان داد با گروه بسیاری از فرشتگان به حضور پیامبر (ص) آیند وبه او تبریک بگویند.

جبرئیل در مسیر فرود از آسمان به زمین فرشته‌ای به نام فطرس را دید که در جزیره‌ای افتاده (خداوند فطرس را مامور کاری کرده بود ولی او در آن کار کندی می‌کند، ودر نتیجه به کیفر شکست بال‌هایش گرفتار می‌شود)

فطرس به جبرئیل عرض کرد: به کجا می‌روید؟

جبرئیل امین فرمود: به سوی محمد (ص).

فطرس عرض کرد: مرا نیز با خود حمل ونزد آن حضرت ببر شاید برایم دعا کند؛ جبرئیل خواسته اورا پذیرفت و به همراه فرشتگان دیگر به حضور پیامبر اسلام (ص) رسیدند و ولادت حسین (ع) را تبریک گفتند.
آنگاه جبرئیل ماجرای فطرس را عرض کرد.

پیامبر فرمود، به او بگو پیکرش را به این نوزاد (حسین (ع)) بمالد؛ فطرس همین کار را کرد وه‌مان دم خداوند فطرس را تندرست کرد و به حال اول برگرداند؛ سپس فطرس همراه جبرئیل به آسمان پر گشود.
(بحار ج۴۴ص۱۸۲)

در روایت دیگر آمده که فطرس هنگام پرواز به سوی آسمان به رسول خدا (ص) عرض کرد، اکنون که من به خاطر وجود حسین (ع) شفا یافتم باید حق او را ادا و احسانش را جبران کنم؛ هرکس حسین (ع) را زیارت کند زیارتش را به او ابلاغ می‌کنم، و هرکس در هر کجا به او سلام کند یا درود فرستد سلام ودرود او را به آن حضرت خواهم رساند.

(نگاهی به زندگی امام حسین. محمد محمدی اشتهاردی ص۱۸)