هدف در انجام کار و امور خدمت به خلق و جلب رضایت خدا باشد

آیت‌الله سید علی علوی‌گرگانی امروز در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی کشور که برای شرکت در دوره بصیرت افزایی به قم سفر کرده‌اند اظهار کرد: خداوند در قرآن مردم را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ دسته‌ای از مردم هستند که اعتقاد دارند پایان این دنیا آخرت هم هست ولی برخی دیگر معتقدند نباید آخرت […]

gorganiآیت‌الله سید علی علوی‌گرگانی امروز در دیدار با جمعی از فرماندهان انتظامی کشور که برای شرکت در دوره بصیرت افزایی به قم سفر کرده‌اند اظهار کرد: خداوند در قرآن مردم را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ دسته‌ای از مردم هستند که اعتقاد دارند پایان این دنیا آخرت هم هست ولی برخی دیگر معتقدند نباید آخرت را در نظر گرفت و برای دنیا باید سرمایه‌گذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، وی افزود: خداوند در چندین آیه از قرآن کریم مردم را به دو دسته بهشتی و جهنمی تقسیم کرده و ما باید بدانیم آنچه ما را بهشتی و یا جهنمی می‌کند اعمال و نیت ما است.

مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به عمر طولانی سلمان فارسی و خدمت وی در رکاب پیامبر(ص) اشاره کرد و گفت: سلمان فارسی از خداوند ۳۰۰ سال عمر گرفت و در تمام عمر پیامبر و امامان در زمان حیات خویش را یاری کرد.

وی با بیان اینکه سلمان همواره با حلم و صبر پاسخگوی برخی بی‌احترامی که جاهلان نسبت به ایشان روا داشتند تصریح کرد: سلمان در پاسخ کسی که ریش او را به دم سگ تشبیه کرد گفت اگر صاحب این ریش بتواند به دلیل اعمالش به بهشت برود معلوم است که ریش من بهتر است در غیر این صورت دم سگ بهتر است.

آیت‌الله علوی‌گرگانی ادامه داد: این پاسخ سلمان نشان می‌دهد که ریش، لباس و منزلت دنیایی اهمیت چندانی ندارد آنچه اهمیت دارد اعمال انسان و ارزشی است که صاحب آن لباس و مقام نزد خداوند دارد.

وی دنیا را محلی برای کاشتن آخرت ذکر کرد و گفت: هر چه در دنیا اعمال و نیت خود را خالص کنیم در آخرت محصولات بهتری برداشت می‌کنیم.

مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اضافه کرد: دسته‌ای از بندگان هستند که هدفشان خدمت است و خدا را در نظر دارند و به دلیل اینکه هدفشان و نیتشان خالص است خدا نیز به ایشان توجه می‌کند.

وی تصریح کرد: خداوند به کسانی که طلب دنیا را داشته باشند هر آنچه بخواهند در دنیا به ایشان می‌دهد ولی کسانی که با نیت خالصانه خدمت می‌کنند خداوند خیر دنیا و آخرت را نصیب ایشان می‌کند.

آیت‌الله علوی‌گرگانی ادامه داد: کسانی که دنیا طلب هستند دچار ضرر فراوانی می‌شوند زیرا که خداوند به تکرار فرموده است که رزق و روزی شما را در دنیا می‌دهم و شما برای آخرت تلاش کنید.

وی بیان کرد: اگر هدف ما در انجام اعمالمان خدا و خدمت به خلق خدا باشد پروردگار در آخرت این نیت خالصانه را به شایستگی پاسخ می‌دهد