چاپ دوم کتاب ارتجاع روشن‌فکری بعد از انقلاب اسلامی

چاپ دوم کتاب ارتجاع روشن‌فکری بعد از انقلاب اسلامی از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)چاپ دوم کتاب ارتجاع روشن‌فکری بعد از انقلاب اسلامی نوشته مهدی ابوطالبی از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) منتشر شد. تحقیق حاضر به دنبال تبیین دقیق بحث ارتجاع روشن‌فکری […]

book-ertejaaچاپ دوم کتاب ارتجاع روشن‌فکری بعد از انقلاب اسلامی از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)چاپ دوم کتاب ارتجاع روشن‌فکری بعد از انقلاب اسلامی نوشته مهدی ابوطالبی از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) منتشر شد.
تحقیق حاضر به دنبال تبیین دقیق بحث ارتجاع روشن‌فکری و شاخص‌های این ارتجاع و بیمارگونه بودن این جریان در سه بخش مفهوم روشن‌فکری، روشن‌فکری بیمار در ایران و ارتجاع روشن‌فکری در ایران تدوین شده است.
در بخش اول با اشاره به معنای لغوی و تعاریف ارائه شده برای «روشن‌فکری»، به معنا و مفهوم روشن‌فکری و خاستگاه اصلی آن پرداخته، سپس مفهوم روشن‌فکری در ایران را بررسی می‌کند. همچنین با تبیین مفهوم روشن‌فکری، تفاوت روشن‌فکر حقیقی و غیرحقیقی را روشن کرده، انواع و اقسام روشن‌فکری را تعریف و تبیین می‌کند.
بخش دوم با نگاهی اجمالی و گذرا به پیش‌گامان روشن‌فکری در ایران، زمینه‌ها و خاستگاه شکل‌گیری این جریان را در ایران تحلیل و بررسی می‌کند و پس از آن با ارائه گزارش و تحلیلی درباره تفکرات و عملکرد جریان روشن‌فکری تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاخص‌های روشن‌فکری بیمار در ایران را به تفصیل بررسی می‌کند.
این بخش، از دشمنی با دین و اعتقادات مذهبی، شیفتگی و خودباختگی در برابر غرب و اعتقاد به جهان‌بینی علمی به عنوان روشن‌فکری بیمار در ایران نام می‌برد و اضافه می‌کند: «در جریان روشن‌فکری دینی برخی مؤلفه‌های روشن‌فکری بیمار با کمی تفاوت از نظر میزان غلظت و شدن آن، وجود دارد که می‌توان گفت به نوعی دچار التقاط شده است».
در بخش سوم نیز پس از بررسی و تحلیل تفکرات و عملکرد جریان روشن‌فکری پس از انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با عملکرد جریان روشن‌فکری پیش از انقلاب اسلامی،‌ به تبیین روند و شاخص‌های ارتجاع روشن‌فکری می‌پردازد.
در مقدمه این اثر آمده است: «یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در بحث جریان‌شناسی، جریان‌شناسی سیاسی ـ فرهنگی معاصر ایران است که یکی از جامع‌ترین و مهم‌ترین تحلیل‌ها درباره این جریان، تحلیل رهبر معظم انقلاب است که در بیانات مختلف ایشان، هم به شکل اجمالی و هم تفصیلی مطرح شده است».
این نوشتار می‌افزاید: «رهبر معظم انقلاب در تحلیل خود درباره جریان‌ روشن‌فکری ایران، از دو اصطلاح «روشنفکری بیمار» و «ارتجاع روشن‌فکری» به عنوان دو نکته کلیدی در شناخت جریان روشن‌فکری در ایران استفاده کرده‌اند و معتقدند که روشن‌فکری در ایران «بیمار» متولد شد».
همچنین در مقدمه مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) بر این اثر، می‌خوانیم: «انحراف نخبگان و دانشمندان در هر جامعه‌ای به لحاظ جایگاه ویژه آن‌ها، بسیار خطرناک‌تر از انحراف افراد عادی یک جامعه است؛ حال اگر این انحراف در بین نخبگان نهادینه شود، به مراتب خطر آن بیش‌تر خواهد بود».
گفتنی است، ارتجاع روشن‌فکری بعد از انقلاب اسلامی در قطع رقعی، ۱۹۱ صفحه، شمارگان ۳ هزار نسخه و به قیمت دو هزار و پانصد تومان از سوی انتشارات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) منتشر شده است.