چاپ کتاب منشور فرهنگ از نگاه امام خمینی(ره)

nکتاب منشور فرهنگ از نگاه امام خمینی(ره) از چاپ خارج شد.  کتاب منشور فرهنگ از نگاه امام خمینی(ره)، جدیدترین اثر موسسه ولاء منتظر(عج) از چاپ خارج شد. این کتاب توسط آقای محمد حسن جعفر زاده و با نظارت حجه الاسلام مصطفی جمالی تدوین شده است. در این کتاب سخنان حضرت امام خمینی(ره) در حوزه های […]

book-manshoor-emamnکتاب منشور فرهنگ از نگاه امام خمینی(ره) از چاپ خارج شد.

 کتاب منشور فرهنگ از نگاه امام خمینی(ره)، جدیدترین اثر موسسه ولاء منتظر(عج) از چاپ خارج شد. این کتاب توسط آقای محمد حسن جعفر زاده و با نظارت حجه الاسلام مصطفی جمالی تدوین شده است. در این کتاب سخنان حضرت امام خمینی(ره) در حوزه های عام فرهنگ عمومی و تخصصی دسته بندی و تدوین شده است. لازم به ذکر است، انتشارات موسسه ولاء منتظر(عج) این کتاب را در قطع وزیری و در ۴۵۰ صفحه با قیمت ۵۰٫۰۰۰ ریال منتشر کرده است.