کلیپ بیداری اسلامی

این کلیپ با رویکرد بیداری اسلامی  و پیروزی غزه در جنگ هشت روزه با اسرائیل تهیه و در بیست و نهمین همایش انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا نمایش داده شده است. دانلود  

این کلیپ با رویکرد بیداری اسلامی  و پیروزی غزه در جنگ هشت روزه با اسرائیل تهیه و در بیست و نهمین همایش انقلاب اسلامی مخاطرات امروز و فردا نمایش داده شده است.

دانلوددانلود