کمال انسان در گرو رسیدن به حقیقت بندگی است

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی‌ رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور، نگرش به هستی را عامل اصلی اختلاف اندیشه در انسان‌ها دانست و گفت: برخی از انسان‌ها هستی را محدود به موجودات محسوس می‌دانند و برخی نیز زندگی را تنها در لذات مادی می‌بینند […]

mesbah-11آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی‌ رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور، نگرش به هستی را عامل اصلی اختلاف اندیشه در انسان‌ها دانست و گفت: برخی از انسان‌ها هستی را محدود به موجودات محسوس می‌دانند و برخی نیز زندگی را تنها در لذات مادی می‌بینند و این دسته آخر به خاطر نوع تفکرشان معاد را فراموش می‌کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، وی با اشاره به ویژگی‌های تفکرات اومانیستی و لذت گرایی، ابراز کرد: پیروان این تفکر خود را طلب کار از بقیه افراد می‌دانند و هیچ گاه برای دیگران اقدامی را انجام نمی‌دهند و این تفکر را به والدین، دولت و خدا نیز نسبت می‌دهند.
‌رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این‌که انسان‌های گروه نخست از خدا طلبکار نبوده و پروردگار را مالک همه چیز می‌دانند، اظهار کرد: این گروه نسبت به دیگر افراد جامعه مسؤولیت پذیر هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات قرآن خداوند را مدبر امور عالم خواند و افزود: اسلام کامل‌ترین نگاه را به عالم هستی دارد.
آیت‌الله مصباح یزدی با تأکید بر این‌که خداوند ربوبیت تشریعی و تکوینی دارد، گفت: قانون گذاری حق خداوند است و با این سخن کسانی که می‌‌گویند اختیار انسان را در دست خودش است، منافات دارد.
وی با بیان این‌که هدف اسلام این است که انسان بوسیله فکر به حقیقت بندگی برسد، ابراز کرد: کمال آدمی در این است که به حقیقت بندگی برسد و با وظیفه گرایی به دیگران نیز خدمت کند.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فلسفه ارسال پیامبران الهی‌، ابراز کرد: پیامبران و انبیای الهی آمدند تا انسان ها را از غفلت خارج کنند.
‌رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر این‌که رابطه میان انسان و خدا باید به فرهنگ جامعه تبدیل شود، گفت: جامعه‌ای که این گونه عمل کند شکل زندگی‌اش تغییر یافته و الهی می‌شود.

آیت‌الله مصباح یزدی با اشاره به خدا باوری بالای امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی در زمانی که کشور با مشکلات فراوانی دست به گریبان بود، فرمودند؛ با قلبی آرام به سوی پروردگار خواهم رفت و این امر نشان دهنده نقش پر رنگ خدا در زندگی ایشان است.