گرافیک اطلاع رسان// رسم کتابخوانی

    پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب گرافیک اطلاع رسان «رسم کتابخوانی» را با موضوع یازده توصیه ایشان پیرامون ترویج فرهنگ کتابخوانی منتشر کرد.

 

13920217_0122506

 

پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب گرافیک اطلاع رسان «رسم کتابخوانی» را با موضوع یازده توصیه ایشان پیرامون ترویج فرهنگ کتابخوانی منتشر کرد.