دیدار مدیر عامل مؤسسه با مسئولین مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۱۰/۸۹ مسئولین مؤسسه و مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری در جلسه ای مشترک شرکت کردند. در این جلسه که حجج اسلام عزت زمانی (مدیرعامل مؤسسه)، صلاح زاده (معاون ارتباطات)، آقایان دکتر داوودی (رئیس مرکز مطالعاتی راهبردی ریاست جمهوری)، دکتر انصاری (جانشین رئیس این […]

armبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۱۰/۸۹ مسئولین مؤسسه و مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری در جلسه ای مشترک شرکت کردند.
در این جلسه که حجج اسلام عزت زمانی (مدیرعامل مؤسسه)، صلاح زاده (معاون ارتباطات)، آقایان دکتر داوودی (رئیس مرکز مطالعاتی راهبردی ریاست جمهوری)، دکتر انصاری (جانشین رئیس این مرکز) و دکتر فرمد (معاون پژوهش این مرکز) حضور داشتند، قرارداد اجرای پروژه تبیین و تدوین راهبردهای دولت اسلامی در عرصه های مختلف مبتنی بر سنن الهی بین طرفین به امضا رسید.
به گفته معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در طرح مذکور راهبردهای دولت اسلامی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین الملل از سنن الهی که در قرآن و روایات موجود است، استخراج شده و پس از تبیین، راهکار های عملیاتی نمودن این راهبردها ارائه می گردد.
حجت الاسلام عبدالاحدی مقدم همچنین گفت: اولین جلسه هیئت علمی این طرح از هفته آینده با حضور حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی در مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار خواهد شد.