نسخه کتاب خوان راه و رسم طلبگی

نسخه کتاب خوان راه و رسم طلبگی با همکاری موسسه ولاء منتظر عج و مرکز کامپیوتری نور منتشر شد. • برای دسترسی به نسخه الکترونیکی از دو طریق می توانید اقدام کنید: ۱- پس از دانلود نرم افزار همراه نور ،عنوان کتاب را جستجو نموده سپس کتاب را خریداری و مطالعه نمایید. لینک دریافت نرم افزار […]

نسخه کتاب خوان راه و رسم طلبگی با همکاری موسسه ولاء منتظر عج و مرکز کامپیوتری نور منتشر شد.

• برای دسترسی به نسخه الکترونیکی از دو طریق می توانید اقدام کنید:

۱- پس از دانلود نرم افزار همراه نور ،عنوان کتاب را جستجو نموده سپس کتاب را خریداری و مطالعه نمایید.

لینک دریافت نرم افزار همراه نور برای اندروید

 

۲- برای استفاده از کتاب تحت نسخه وب، از لینک های ذیل اقدام به خریداری کتاب نمایید:

راه و رسم طلبگی – جلد اول (ارزش و افتخارات طلبه)

راه و رسم طلبگی – جلد دوم (هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی)

راه و رسم طلبگی – جلد سوم (طلبه در دوران رشد و تحصیل)

 

•  شماره تماس جهت راهنمایی و خرید کتاب ها:

۰۲۵-۳۲۴۰۱۸۰۵