۲۶٫ تلاش برای رفع وابستگی‏ ها

همت همه‏ ى ملت ایران را مى ‏طلبد در راه استقلال اقتصادى کارهاى زیادى شده است؛ اما همت همه‏ى ملت ایران از قشرهاى مختلف را مى‏ طلبد تا کشور بتواند از لحاظ اقتصادى کارى بکند که دیگر تهدید به تحریم و محاصره‏ ى اقتصادى معنا پیدا نکند. این خطاب به همه‏ ى ملت است؛ همه […]

26

همت همه‏ ى ملت ایران را مى ‏طلبد

در راه استقلال اقتصادى کارهاى زیادى شده است؛ اما همت همه‏ى ملت ایران از قشرهاى مختلف را مى‏ طلبد تا کشور بتواند از لحاظ اقتصادى کارى بکند که دیگر تهدید به تحریم و محاصره‏ ى اقتصادى معنا پیدا نکند. این خطاب به همه‏ ى ملت است؛ همه باید دست به دست هم بدهند. این کشور سرمایه‏ هاى انسانى فراوانى دارد؛ سرمایه ‏هاى مادى فراوانى هم دارد. با سرمایه‏ گذارىِ لازم، با برنامه‏ ریزى درست و متین و با پشتکار و جدیت، ما خواهیم توانست در مدت یک برنامه ‏ى مشخصى، کارى بکنیم که دیگر کشور در عرصه ‏ى اقتصادى دنیا از تحریم اقتصادى و محاصره‏ ى اقتصادى، هیچ باکى نداشته باشد. این وظیفه ‏ى ملى ماست، باید انجام بدهیم. هرکسى مى‏ تواند نقش داشته باشد.[۱][۱] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار هزاران نفر از مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنى‏ ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۸۷