صفحه اصلی / طرح های پژوهشی / رصد مستمر مطالبات رهبری

رصد مستمر مطالبات رهبری

اولین شماره نشریه «رهنامه» منتشرشد

اولین شماره نشریه «رهنامه» با هدف اطلاع رسانی از فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری از ابتدای سال 91 و به منظور استفاده گروه های مرجع به چاپ رسیده است. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام شکراللهی معاون پژوهش ضمن اعلام این خبر بیان داشت:معاونت پژوهش از ابتدای سال 91 کوشید فرمایشات مقام معظم رهبری را گردآوری و به شکل جدیدی تنظیم نماید و به همراه تحلیل و جمع بندی مختصر و استخراج مطالبات ضمنی ایشان، در قالب نشریه ای با عنوان «رهنامه» به چاپ برساند. وی در ادامه افزود: این اقدام در راستای اطلاع رسانی از فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری صورت گرفته و تلاش شده است این …

بیشتر...

جمع آوری مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری در موضوع جنگ نرم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام شکراللهی معاون پژوهش از آغاز طرحی جهت تهیه و تنظیم جزواتی از مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری درموضوع جنگ نرم خبر داد. حجت الاسلام شکراللهی معاون پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن اعلام این خبر بیان داشت: معاونت پژوهش بر اساس رسالت اصلی موسسه در حوزه پیگیری مطالبات مغفول مانده امام(ره) و مقام معظم رهبری، بر آن است جزواتی جامع از مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری در موضوع جنگ نرم تهیه و تنظیم نماید. وی در ادامه افزود: این جزوات به منظور رسیدن به مجموعه ای از اقدامات مقتضی و متناسب با فعالیتهای موسسه در حوزه جنگ نرم و نیز طرح در جلسات هم …

بیشتر...

برگزاری جلسه بررسی طرح رصد مستمر فرمایشات مقام معظم رهبری

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، معاونت پژوهش از برگزاری جلسه ای جهت بررسی طرح رصد مستمر فرمایشات مقام معظم رهبری با حضور محقق و ناظر طرح در مکان موسسه خبر داد. در ابتدای این جلسه نماینده موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن ارائه توضیحاتی از شکل و نوع برنامه، به نوع فعالیتهایی که می بایست دراین طرح صورت پذیرید اشاره داشته و بیان داشت: دراین طرح پس از استخراج تمامی فرمایشات، بیانات، ابلاغ ها و نامه های مقام معظم رهبری توسط محقق؛ میبایست در ادامه به دسته بندی، عنوان گزاری و تحلیل مطالبات پرداخته شود و درصورت امکان راهکارهای پیشنهادی از سوی محقق ارائه و در نهایت به صورت جزوه ای در …

بیشتر...

برگزاری جلسه بررسی طرح رصد مستمر فرمایشات مقام معظم رهبری

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، معاونت پژوهش از برگزاری جلسه ای جهت بررسی طرح رصد مستمر فرمايشات مقام معظم رهبری با حضور محقق و ناظر طرح در مکان موسسه خبر داد. ——————————————- در ابتدای این جلسه نماینده موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن ارائه توضیحاتی از شکل و نوع برنامه، به نوع فعالیتهایی که می بایست دراین طرح صورت پذیرید اشاره داشته و بیان داشت: دراین طرح پس از استخراج تمامی فرمایشات، بیانات، ابلاغ ها و نامه های مقام معظم رهبری توسط محقق؛ میبایست در ادامه به دسته بندی، عنوان گزاری و تحلیل مطالبات پرداخته شود و درصورت امکان راهکارهای پیشنهادی از سوی محقق ارائه و در نهایت به صورت جزوه ای …

بیشتر...