آثار امام راحل می‌تواند به عنوان کتاب پایه علوم انسانی باشد

تحلیل‌گر مسائل سیاسی تصریح کرد: آثار امام راحل را باید مطالعه کرده و از آن استفاده کرد و باید کتاب‌های امام راحل را در علوم انسانی استفاده کنیم و می‌تواند این آثار پایه و اساس باشد. دکتر ابراهیم فیاض در اختتامیه دوره جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر با اشاره به انقلاب و جنگ تحمیلی […]

IMG_9518تحلیل‌گر مسائل سیاسی تصریح کرد: آثار امام راحل را باید مطالعه کرده و از آن استفاده کرد و باید کتاب‌های امام راحل را در علوم انسانی استفاده کنیم و می‌تواند این آثار پایه و اساس باشد.

دکتر ابراهیم فیاض در اختتامیه دوره جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر با اشاره به انقلاب و جنگ تحمیلی گفت: این انقلاب اندیشه‌های جهانی را مطرح کرد به گونه‌ای که امروز اندیشه‌های انقلاب در سرزمین‌های اروپایی دنبال می‌شود.

وی عنوان داشت: امروز افرادی به دنبال غرب‌گرایی هستند و این افراد به بن بست رسیده‌اند و باید هوشیار باشیم و فضای بلند را ببینیم.

فیاض عنوان داشت: جریان شناسی تاریخی امر بسیار مهمی است که باید آن را بررسی کرده تا بتوانیم اندیشه‌های اسلامی را ترویج کنیم.

تحلیل گر مسائل سیاسی عنوان داشت: نباید سیر فقاهت را گم کنیم اما فقاهتی که همانند امام راحل باشد و نباید دچار موضوعی شویم که فراماسون‌ها به ما حمله کرده تا به انحراف کشیده شویم.

وی با اشاره به حرکت‌های گسترده دشمنان برای به انحراف کشاندن دین گفت: انگلیس در این زمینه از سال‌های اول انقلاب کار کرده و می‌کوشد تا همواره این انحراف‌ها را ایجاد کنند.

فیاض تصریح کرد: نباید آخوند انگلیسی داشته باشیم و دشمنان در این زمینه تلاش جدی می‌کنند و نباید اجازه دهیم که به اهداف شوم خود برسند.

تحلیل‌گر مسائل سیاسی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران گفت: امام راحل نوآوری فقهی داشت و مبنای فقهی ایشان بر این بود که فطرت گرایی افزایش یابد و بر محضر آیت‌الله شاه‌آبادی رسیده و به فطرت‌گرایی اسلامی می‌پردازند.

وی تصریح کرد: آثار امام راحل را باید مطالعه کرده و از آن استفاده کرد و باید کتاب‌های امام راحل را در علوم انسانی استفاده کنیم و می‌تواند این آثار پایه و اساس باشد.

فیاض با اشاره به موضوع ولایت فقیه گفت: افرادی هستند که موضوع امامت در ولایت فقیه را مطرح می‌کنند اما برخی به شدت با آن مخالف بوده و همواره در راستای تخریب تلاش می‌کنند.