صفحه اصلی / درباره مؤسسه

درباره مؤسسه

اساسنامه مـؤسسه فـرهنگي ولاء مـنتظر (عج)

اساسنامه مـؤسسه فـرهنگي ولاء مـنتظر (عج)

بسم الله الرحمن الرحیم
«قل انّما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی و فرادی (سباء ۴۶)»

مقدمه
مـؤسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) با هدف نـشر و تـبلیغ مبانی و مـعارف اسـلام و تحکیم انقلاب اسلامی در میان آحاد جامعه و در چارچوب نـظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای منویات، رهنمودها و فرامین ولایت مطلقه فقیه که در عصر حاضر حـضرت آیـت‌الله‌العـظمی امام خامنه‌ای (حفظة‌الله) عهده‌دار آن می‌باشند، تشکیل می‌گردد و اصلی‌ترین فعالیت آن ارائه خدمات تکمیلی به حـوزه‌های عـلمیه به منظور ایجاد جـامعه شـایسته، منتظر و مستعد ظـهور آخـرین حجت الهی(عج) است.

فصل‌اول: کلیات
ماده یک: نام
نام این مجموعه، مؤسسه فرهنگی «ولاء» می باشد که در اینجا به اختصار مؤسسه نامیده می‌شود.
ماده دو: جایگاه سازمانی
مؤسسه به صورت مستقل از نهادها، ارگانها و جریانات مختلف زیرنظر هیئت امناء به انجام فعالیت می‌پردازد.
ماده سه: زمان فعالیت
فعالیت مؤسسه از ماه مبارک رمضان ۱۴۲۲ مطابق با آبان‌ماه سال ۱۳۸۰ هجری شمسی آغاز و انشاءالله در صورت نیاز تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد یافت.
ماده چهار: محدوده فعالیت
فعالیت مؤسسه به منظور تحقق اهداف خود به صورت مستقل یا از طریق همکاری با نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاههای اجرایی و مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی داخل و خارج از کشور انجام خواهد گرفت.

فصل دوم: رسالت، اهداف، سیاستها و وظایف
ماده پنج: رسالت
پیشبرد اسلام، انقلاب اسلامی و دفاع از آن
ماده شش: اهداف
۱٫ ارتقاء توان علمی، عملی و فرهنگی جامعه اسلامی
۲٫ پژوهش در معارف بنیادی و کاربردی
۳٫ تبلیغ فرهنگ قرآن و عترت
ماده هفت: سیاستها
۱٫ اولویت دادن به جهت‌گیری‌های ولی فقیه با تأکید بر ضرورت‌های مورد غفلت واقع شده.
۲٫ هماهنگی و همکاری با مراکز، مؤسسات و بخشهای علمی و فرهنگی نهادهای انقلاب اسلامی
ماده هشت: وظایف مؤسسه
مؤسسه در راستای رسالت و اهداف خود وظایف ذیل را انجام می‌دهد:
۱٫ تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی
۲٫ تأمین نیازهای فرهنگی
۳٫ تأمین منابع موردنیاز برای رفع و دفع مخاطرات انقلاب اسلامی
۴٫ تأمین، مدیریت و مهندسی اطلاعات علمی و فرهنگی
۵٫ ارائه خدمات مشاوره و اطلاع‌رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی
۶٫ تولید و انتشار محصولات علمی و فرهنگی
۷٫ برگزاری جلسات عمومی و نمایشگاه‌های مختلف

فصل سوم: ارکان
ارکان مؤسسه عبارتند از:
۱٫ هیئت مؤسس
۲٫ هیئت امناء
۳٫ هیئت مدیره
۴٫ مدیرعامل
ماده نه: هیئت مؤسس:
هیئت مؤسس بعد از تشکیل اولین جلسه امناء به کار خود پایان خواهد داد.
وظایف و اختیارات هیئت مؤسس به شرح ذیل است:
الف)کسب مجوزهای لازم برای تأسیس از مراجع ذی‌صلاح و ثبت مؤسسه
ب) فراهم کردن مقدمات و امکانات برای شروع کار مؤسسه
ج) تعیین هیئت امناء
ماده ده: تعریف هیئت امناء، نحوه تشکیل و ترمیم:
هیئت امناء مؤسسه با دعوت اعضای هیئت مؤسس تشکیل می‌گردد و در اولین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس انتخاب خواهند کرد و در صورت قطع همکاری هر یک از اعضای هیئت امناء، دعوت از عضو جدید با پیشنهاد رئیس هیئت امناء و تصویب اکثریت صورت خواهد گرفت. اعضای هیئت امناء پنج نفر از فضلاء حوزه علمیه و افراد آگاه و متعهد خواهند بود.
تبصره یک: در صورت استعفا و یا قطع ارتباط حداقل نصف به علاوه یک اعضای هیئت امناء مجمع عمومی متشکل از باقی‌مانده هیئت امناء و اعضای هیئت مدیره برای تصمیم‌گیری در مورد ترمیم هیئت امناء برگزار خواهد شد.
ماده یازده: وظایف هیئت امناء
۱٫ تصویب اساسنامه و اصلاح آن
۲٫ تصویب ساختار مؤسسه و آئین‌نامه داخلی هیئت امناء
۳٫ تصویب سیاستهای کلی مؤسسه
۴٫ انتصاب اعضای هیئت مدیره برای مدت ۴ سال و برکناری آنها در صورت لزوم
تبصره: ساز و کار ترمیم هیئت مدیره در آئین‌نامه داخلی هیئت امناء به تصویب خواهد رسید.
۵٫ نصب مدیرعامل به مدت سه سال و عزل او در صورت لزوم
۶٫ تصویب هر نوع تأسیس، توسعه یا انحلال واحدها و مراکز تابعه
۷٫ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و هزینه‌ها
۸٫ جلب کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای مؤسسه
۹٫ تأیید تراز مالی سالیانه
۱۰٫ عزل رئیس هیئت مدیره در صورت لزوم
۱۱٫ ترمیم هیئت امناء در صورت لزوم
ماده دوازده: هیئت مدیره
هیئت مدیره متشکل از هفت نفر عضو حقیقی به انتخاب هیئت امناء و مدیرعامل به عنوان عضو حقوقی (در صورتی که از اعضای حقیقی نباشد) تشکیل می شود. حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات هیئت مدیره پنج نفر خواهد بود.
تبصره: هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان منشی، انتخاب خواهد کرد.
ماده سیزده: وظایف هیئت مدیره
۱٫ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به هیئت امناء
۲٫ تصویب آئین‌نامه‌های داخلی
۳٫ تصویب برنامه و بودجه
۴٫ انتصاب معاونان به پیشنهاد مدیرعامل
۵٫ تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
ماده چهارده: مدیرعامل
به منظور اداره مؤسسه، اجرای مصوبات و ایجاد ارتباط منظم بین معاونتها، هیئت امناء یکی از افراد مدیر، متعهد و آگاه به مسائل جامعه را به عنوان مدیرعامل منصوب خواهد کرد.
ماده پانزدهم: وظایف مدیرعامل
۱٫ پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی و آئین‌نامه‌های داخلی مؤسسه به هیئت مدیره
۲٫ پیشنهاد نصب معاونین به هیئت مدیره
تبصره یک: مدت مسئولیت معاونین دو سال خواهد بود.
تبصره دو: عزل معاونین در صورت لزوم به عهده مدیرعامل خواهد بود.
تبصره سه: در صورت عدم دستیابی به فرد مناسبی برای تصدی یک معاونت، مدیرعامل موظف است خودش سرپرستی آن معاونت را به عهده گرفته و یا شخص دیگری را به عنوان سرپرست آن تعیین کند. دوره سرپرستی ۳ ماه است و تمدید حداکثر یک دوره دیگر با اطلاع هیئت مدیره و تصمیم مدیرعامل صورت می‌گیرد.
۳٫ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه
۴٫ ارائه گزارش عملکرد به هیئت مدیره و هیئت امناء حسب مورد
۵٫ امضاء قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب مصوبات هیئت مدیره
۶٫ نمایندگی رسمی مؤسسه در مجامع و مراکز و مؤسسات (حسب مورد) در چارچوب مقررات مؤسسه
تبصره: مدیرعامل می‌تواند این نمایندگی را به شخص دیگری تفویض نماید.

فصل چهارم: سایر موارد
ماده شانزده: ساختار اجرایی
ماده هفده: منابع مالی
منابع مالی مؤسسه از طریق دریافت وجه نقدی و اموال از اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه‌های متناسب با اهداف مؤسسه و دریافت اعتبارات تخصیص یافته به مؤسسات فرهنگی و تحصیل وام تأمین خواهد شد.
ماده هیجده: انحلال مؤسسه
در صورتی که تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه به تشخیص هیئت مدیره و تأیید هیئت امناء میسور نباشد و ادامه فعالیت مؤسسه ممکن نگردد، انحلال مؤسسه با رأی اعضای هیئت امناء اعلام و هم زمان مدیر تسویه‌ای به انتخاب هیئت امناء تعیین خواهد شد.
تبصره یک: مدیر تسویه موظف است در زمان تعیین شده توسط هیئت امناء به حساب مطالبات و دیون و کلیه اموال و دارایی‌های مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و رد امانات، اقدام و گزارش‌نهایی را به هیئت امناء تسلیم نماید.
تبصره دو: هیئت امناء بعد از دریافت گزارش مدیر تسویه، موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه درباره باقیمانده اموال و دارائیها برای واگذاری به مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و یا به فعالیت‌های مشابه فرهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی تصمیم بگیرد.
تبصره سه: مدیر تسویه موظف است ظرف مدتی که از طرف هیئت امناء تعیین می‌شود به واگذاری دارائی‌ها و اموال باقیمانده اقدام نماید.
ماده نوزده: قوانین و مقررات حاکم
قوانین و مقررات حاکم به مؤسسه، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، متن اساسنامه و آئین‌نامه‌های داخلی خواهد بود.
ماده بیست: تغییرات در اساسنامه
انجام تغییرات در اسـاسنامه به یکی از طرقی که در آئین‌نامه داخلی تعیین خواهد شد و با تصویب ۴/۵ اعضای هیئت امناء امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده بیست و یک: خاتمه
این اساسنامه در بیست و یک ماده و دوازده تبصره تنظیم و در تاریخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک به تصویب هیئت امناء رسید.

بيانيه ي چشم انداز

بيانيه ي چشم انداز

بيانيه ي چشم انداز
بـا توكـل به خداوند متعال و استعانت از حضرت حجه بن الحسن العسكري (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پرتو فرمايشات و رهنمودهاي ولي فقيه و در مسـير تحقق فـرايند اهداف نـهضت اسـلامي ، در چشم انداز سال 1390، مؤسسه فرهنگي ولاء منتظر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نهادي است:

«انقلابي، حوزوي، توانمند، تأثيرگذار در حوزه فرهنگ با تمركز بر گروههاي مرجع و الگوي مؤسسات فرهنگي »

مؤسسه در افق چشم انداز از طريق آموزش، پژوهش، تبليغ، اطلاع رساني و توليد محصولات فرهنگي به ارتقاء بصيرت آحاد مردم از طريق گروههاي مرجع و تربيت مديران و مربيان فرهنگي كارا و اثربخش، در كشور اقدام نـموده و داراي ويژگي هاي ذيل است:

* انقلابي: متكي بـر ديـدگـاههـاي حـضـرت امـام خـميني«ره» و حـضرت آيت الله العظمي خامنه اي «دام ظلّه» فـعال، متعهد بـه اسلام نـاب محمدي (صلی الله علیه و آله و سلم)
* حوزوي: مستقل، مورد اعتماد
* توانمند: برخوردار از منابع انساني متعهد، متخصص و داراي تفكر بسيجي، وجدان كاري، انضباط و روحيه تعاون
* تأثيرگذار در حوزه فرهنگ: ارتقاء بصيرت حوزويان، دانشگاهيان، فرهنگيان، مسئولان، هيأتهاي مذهبي و هنرمندان
* الگوي مؤسسات فرهنگي: داراي تعامل مؤثر با نهادهاي حوزوي و فرهنگي، پاسخگو و نظام مند.

بيانيه ي مأموريت
بـر اسـاس رهنـمودها و فـرمايشـات حـضرت امـام خـميني «قدس سرّه» و حــضـرت آيـت اللّه العظمي خامنه اي «دام ظّله» و مواد مصرّح در اساسنامه، بيانيه ي مأموريت مؤسسه به شرح زير است:
مؤسسه فـرهنگي ولاء مـنتظر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به مـنظور:
* كمـك به شـكل گيـري فـرآيـند تحقق اهداف نهضت اسلامي
* تحقق مطالبات مغفول مانده حضرت امام خميني «ره» و مقام معظم رهبري «دام ظلّه» از حوزه ي علميه و در عرصه ي فرهنگ
* ارتقاء بصيرت آحاد مردم از طريق گروههاي مرجع و تأثيرگذار در جامعه
* تربيت مديران و مربيان فرهنگي
به وجود آمده و با مخاطب قرار دادن
* حوزويان، دانشگاهيان، فرهنگيان، مسئولان، هيأتهاي مذهبي و هنرمندان
در سطح كشور به:
* توليد محصولات فرهنگي، برگزاري دوره هاي آموزشي، اجراي برنامه هاي پژوهشي، تبليغي و اطلاع رساني
اقدام مي نمايد. وجوه مميزه ي مؤسسه عبارت اند از:
* فعاليت بر اساس فرمايشات ولي فقيه، تمركز بر گروههاي مرجع، ارائه خدمات متنوع و با كيفيت، استفاده از روشهاي علمي و توجه به نيازهاي روز جامعه، به كارگيري نيروهاي تكليف مدار، مخلص و داراي روحيه بسيجي؛
مؤسسه خود را نسبت به:
* تحقق جهت گيريهاي ولي فقيه و سياستهاي مصوب هيأت امناء، ارتقاء بصيرت و مهارت مخاطبين، ارتقاء وضع مادي و معنوي همكاران، اجراي تعهدات حقوقي، فعاليت بر اساس قوانين موضوعه كشوري،
مسئول دانسته و طبق آن عمل خواهد كرد.

چارت سازمانی مـؤسسه فـرهنگي ولاء مـنتظر (عج)

چارت سازمانی مـؤسسه فـرهنگي ولاء مـنتظر (عج)

 

 

chart