آسیب شناسی تبلیغ و تاثیر در امور فرهنگی

حجت‎الاسلام سید محمد انجوی نژاد، مدیر کانون رهپویان وصال شیراز در نخستین همایش پایداری که عصر امروز در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، با اشاره به روایتی گفت: استفاده از عقیده، اخلاق و تربیت بدون جهاد ممکن نیست و استفاده از واژه شهادت بدون این عوامل بسیار سخت و دشوار است. به گزارش […]

anjaviحجتالاسلام سید محمد انجوی نژاد، مدیر کانون رهپویان وصال شیراز در نخستین همایش پایداری که عصر امروز در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، با اشاره به روایتی گفت: استفاده از عقیده، اخلاق و تربیت بدون جهاد ممکن نیست و استفاده از واژه شهادت بدون این عوامل بسیار سخت و دشوار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، وی ادامه داد: یکی از عواملی که سبب میشود فرد در مسیر تقوا حرکت کند توجه به جهاد است، بدون جهاد کار تربیتی بسیار سخت میشود و خداوند متعال برای سلوک، جهاد را بسیار مملوس در اختیار قرار داده است و فرهنگ شهادت یکی از الطاف الهی برای ما است.

مدیر کانون رهپویان وصال شیراز با بیان اینکه شهادت و جهاد سبب تقرب به سوی خدا میشود، اظهار داشت: هر کاری که بخواهیم در دنیا انجام دهیم باید افزونبر داشتن نیت، فن آن کار را نیز یاد بگیریم، یکی از ضعفهای که در بحث جهاد دامنگیر ما است اهتمام داشتن به فن بدون نیت و یا انجام دادن کار همراه نیت و بدون فن است.

وی افزود: اگر ما به دنبال نشر فرهنگ جهاد و شهادت هستیم باید فن آن را یاد بگیریم، هر کاری در عالم نیازمند فن است، شهادت و شهید حتی هم در نزد کسانی که مسلمان نیستند قابل احترام است و نخستین کار ما باید کارشناسی نسبت به کارهای باشد که میخواهیم آن را انجام بدهیم.

حجتالاسلام انجوی نژاد با تأکید بر اینکه در انجام کارهای فرهنگی باید محتوای آن مورد کارشناسی قرار گیرد و اطلاعات مناسبی جمع آوری شود، خاطرنشان کرد: محتوا کار فرهنگی باید با جامعهای که هدف ما است مشخص باشد.

وی تصریح کرد: پس از تحریک افراد برای انجام کارهای فرهنگی باید اهداف خود را مشخص کرده و همانند گروههای گلهای عمل نکنیم، متأسفانه برخی از کارهای ما همانند برگزاری یادواره شهدا بدون پروژه بندی و هدف است.

مدیر کانون رهپویان وصال شیراز با اشاره به اینکه باید در انجام کارهای فرهنگی هدف را مشخص کرد، عنوان کرد: برپایی اردوهای راهیان نور، دهه محرم و همانند آن استارت کار است و اصل حرکت جریان شهادت و جهاد در متن زندگی است نه در جلسات.

وی ادامه داد: کارهای فرهنگی ما باید تأثیر داشته باشد، کار فرهنگی پروژه است که نیاز به برنامه ریزی دارد و در برنامه ریزی باید سعی کنیم افراد را در کارهای خود سهیم کنیم، در تشکیلات باید کار کوچک را چندین برابر باز کرد تا افراد بیشتری در این زمینه حضور داشته باشند.

حجتالاسلام انجوی نژاد با تأکید بر اینکه بیکاری آفت است، خاطرنشان کرد: باید در انجام کارهای فرهنگی و تشکیلات از تجربیات و کمک نیروها متفاوت و زیاد استفاده کنیم، نه  این که یک فرد همانند آچار و فرانسه باشد و تمام کارهای را انجام دهد، انتساب به مجموعه فرهنگی خود سبب تقوای افراد میشود.

وی اظهار داشت: پس از توسعه تشکیلات نیازمند برنامه ریزی هستیم و پروژه نخست باید در این تشکیلات برنامه ریزی برای هر یک از ایام سال باشد، پس از برنامهریزی نیز باید به فکر اجرا خوب آن باشیم.

مدیر کانون رهپویان وصال شیراز اثرگذاری را مهمترین هدف برنامههای فرهنگی خواند و تأکید کرد: باید در تلاش باشیم برنامههای ما اثر لازم خود را داشته باشد نه این که به دنبال تبلیغ باشیم، نباید تبلیغ جای ثأثیر را بگیرید.