آغاز به کار طرح گروه مطالعاتی – پژوهشی کوثر انقلاب

فراخوان طرح گروه مطالعاتی – پژوهشی کوثر انقلاب با شیوه مطالعه محور، جهت آشنایی طلاب با مبانی انقلاب و اندیشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امام و مقام معظم رهبری آغاز شد. طرح گروه مطالعاتی – پژوهشی کوثر انقلاب ویژه طلابی است که پایه پنجم را با موفقیت به اتمام رسانده باشند. این طرح […]

m-pajooheshفراخوان طرح گروه مطالعاتی – پژوهشی کوثر انقلاب با شیوه مطالعه محور، جهت آشنایی طلاب با مبانی انقلاب و اندیشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امام و مقام معظم رهبری آغاز شد.
طرح گروه مطالعاتی – پژوهشی کوثر انقلاب ویژه طلابی است که پایه پنجم را با موفقیت به اتمام رسانده باشند. این طرح در دو مرحله عمومی و تخصصی برگزار می شود.
لازم به ذکر است، طلاب پس از گذراندن مرحله عمومی به صورت تخصصی در مورد یکی از اندیشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امام و مقام معظم رهبری مطالعه و تحقیق خواهند نمود.

kosar ingelab800