اجرای مرحله دوم طرح آفاق

دومین مرحله “طرح آفاق”، بازدید از سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی، خطوط تولید مهمات سازی و مرکز تحقیقات موتور ایران ویژه فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم برگزار شد. معاونت ارتباطات موسسه با اهداف آشنایی فضلا و روحانیون حوزه علمیه با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انتقال توانمندی های دانشمندان جوان به افراد و […]

m-ertebatatدومین مرحله “طرح آفاق”، بازدید از سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی، خطوط تولید مهمات سازی و مرکز تحقیقات موتور ایران ویژه فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم برگزار شد.

معاونت ارتباطات موسسه با اهداف آشنایی فضلا و روحانیون حوزه علمیه با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انتقال توانمندی های دانشمندان جوان به افراد و مخاطبین برنامه های خود در سطح کشور، طرح بازدید نخبگان علمی، فرهنگی و تبلیغی از مراکز صنعتی، اقتصادی و نظامی را در سال ۱۳۸۶تدوین کرده و با پشتیبانی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت در سال جاری مقدمات برگزاری طرح را پیگیری نمود.
مخاطبین طرح آفاق اساتید، مدیران و مسئولین فرهنگی حوزه علمیه، مبلغین ممتاز حوزه علمیه و ائمه جمعه و جماعات می باشند.
مرحله اول طرح مورخ ۲۵/۱۱/۸۷ با سفر به منطقه اقتصادی عسلویه و مرحله دوم طرح در روز پنج شنبه  مورخ ۲۲/۱۲/۸۷ با بازدید از مناطق صنعتی در تهران، انجام شد.
در جریان برگزاری مرحله دوم این طرح شرکت کنندگان ضمن بازدید از: سازمان جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی، خطوط تولید مهمات سازی، نمایشگاه دست آوردها و تولیدات مهمات سازی (مهام)، مرکز تحقیقات موتور ایران (موتور ملی، آزمایشگاه فنی تولید موتور، سالن طراحی، محصولات تولیدی) در جلسه ایی با مسئولین مرکز مهمات سازی وزارت دفاع و مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو از دست آوردهای نظام و پیشرفت های جمهوری اسلامی آگاهی یافتند و مسائل فرهنگی این مراکز را مورد بررسی قرار دادند.