اجرای مرحله اول طرح آفاق

اولین مرحله “طرح آفاق” بازدید از مراکز مهم صنعتی و اقتصادی پارس جنوبی ویژه فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم برگزار شد. به همت معاونت ارتباطات موسسه ولاء منتظر(عج)، ۲۰ نفر از فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم از منطقه اقتصادی عسلویه (پارس جنوبی) بازدید کردند. در این سفر از فازهای ۳،۴،۵،۶،۹،۱۰ و همچنین از […]

اولین مرحله “طرح آفاق” بازدید از مراکز مهم صنعتی و اقتصادی پارس جنوبی ویژه فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم برگزار شد.

به همت معاونت ارتباطات موسسه ولاء منتظر(عج)، ۲۰ نفر از فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم از منطقه اقتصادی عسلویه (پارس جنوبی) بازدید کردند. در این سفر از فازهای ۳،۴،۵،۶،۹،۱۰ و همچنین از پروژه های پتروشیمی جم بازدید بعمل آمد.
لازم به ذکر است به منظور افزایش سطح آگاهی فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم نسبت به دست آوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی نظام مقدس جمهوری اسلامی، طرح آفاق با پشتیبانی مرکز ارتباطات دولت و روحانی و با حضور ۸۰ نفر از فضلاء و روحانیون حوزه علمیه قم توسط موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در حال اجراست.