ارائه بحث‌های روز در دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران

استاد دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران گفت: در این دوره همه سعی اساتید بر این است که مباحث روز تاریخی را مطرح کرده تا طلاب و دانشجویان نسبت به آن آگاهی لازم را داشته باشند. حجت‌الاسلام ابوطالبی در خصوص برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران گفت: یکی از تفاوت‌های این دوره با دوره‌های […]

IMG_8658استاد دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران گفت: در این دوره همه سعی اساتید بر این است که مباحث روز تاریخی را مطرح کرده تا طلاب و دانشجویان نسبت به آن آگاهی لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام ابوطالبی در خصوص برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران گفت: یکی از تفاوت‌های این دوره با دوره‌های گذشته این است که ما بحث‌ها را از صرف تاریخی در آورده و به دغدغه‌ها و مسائل روز اجتماعی سیاسی کشور سوق داده‌ایم.

وی بیان داشت: ۱۵ موضوع در این دوره داریم و موضوعاتی که مسئله کشور است که باید فرهیختگان به آن توجه داشته باشند در این دوره‌ها مطرح می‌شود.

استاد دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران گفت: تمامی رویکرد ما در این دوره‌ها بر این است که محورها با رویکرد و توجه به انقلاب خواهد بود و تمامی مسائل بر این اساس دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام ابوطالبی گفت: در این دوره ما می‌خواهیم که برای دوستان یک نمایی و فضایی کلی از این بحث‌ها بدهیم زیرا هر کدام از این بحث‌ها یک موضوع کلی و تخصصی است که باید مد نظر داشته باشیم و نمی‌توان تنها به یک جلسه دو ساعته اکتفا کرد.

وی بیان داشت: ما به دنبال این هستیم که طلاب با کلیات و زوایای بحث و نقاط بزنگاه آن بحث آشنا شده و کلیات را دانسته تا سر خط‌ها را دانسته و منابع معرفی شود.

استاد دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران گفت: کسانی که به این دوره می‌آید یک آشنایی کلی پیدا کرده و برگرفته به علایق خود به سمت آن موضوع تخصصی می‌رود.