اعطاء گواهینامه چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر

به گزارش معاونت آموزش موسسه ولاء منظر(عج)، اعطای گواهینامه چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر، به افرادی که در مجموع دوره موفق به کسب حداقل شصت امتیاز شده اند، آغاز شد.

atashبه گزارش معاونت آموزش موسسه ولاء منظر(عج)، اعطای گواهینامه چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر، به افرادی که در مجموع دوره موفق به کسب حداقل شصت امتیاز شده اند، آغاز شد.
به گفته معاون آموزش موسسه ولاء منتظر(عج) نتایج نهایی چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر که از ۱۹ فروردین الی ۸خردادماه ۱۳۹۳ در محل سالن همایشهای دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با شرکت بالغ بر ۵۰۰ نفر از طلاب و دانشجویان برگزار گردید، مشخص شد. بنا بر این اعلام، بالغ بر دویست نفر از شرکت کنندگان در این دوره موفق به اخذ حداقل امتیاز لازم جهت دریافت گواهینامه شدند که از طریق ارسال پیامک به اطلاع آنان رسیده است.

بنابراین افرادی که پیامک موفقیت در دوره را دریافت نمده اند جهت اخذ گواهینامه خود، میتوانند از این تاریخ به بعد در ساعات اداری از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ بعدازظهر به معاونت آموزش موسسه ولاء منتظر(عج) مراجعه نمایند.
داود آتشگاهی در ادامه به نحوه امتیاز دهی و حداقل امتیاز لازم جهت اخذ گئاهینامه اشاره کرد و گفت: طبق آیین نامه آموزشی دوره، برای شرکت در جلسات دوره ۵۰ امتیاز، آزمون دوره ۳۰ امتیاز و ارائه مقاله نیز ۲۰ امتیاز درنظر گرفته شده بود و طبق مصوبه نهایی کمیته علمی دوره، کسانی که در مجموع، حداقل شصت امتیاز کسب نموده اند، واجد دریافت گواهینامه تشخیص داده شدند و برای آنان گواهینامه چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر صادر گردید.