امضاء قرارداد همکاری با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام شکراللهی معاون پژوهش، از امضاء قرارداد همکاری با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه طرح تدوین راهبردهای دولت اسلامی خبر داد. ایشان افزود: موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در راستای برنامه های خود با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه طرح تدوین […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام شکراللهی معاون پژوهش، از امضاء قرارداد همکاری با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در زمینه طرح تدوین راهبردهای دولت اسلامی خبر داد.

ایشان افزود: موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در راستای برنامه های خود با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه طرح تدوین راهبردی دولت اسلامی در عرصه داخلی و خارجی مبتنی بر سنن الهی در قرآن، اقدام به تنظیم قراردادی با این مرکز در سال ۹۱ نموده است.
حجت الاسلام شکرالهی همچنین اعلام داشت: بر اساس این طرح و پژوهش های صورت گرفته، در فاز اول به مطالعه و بررسی، احصاء و تبیین سنت های الهی موجود در کلام وحی پرداخته و در فاز دوم به دسته بندی و مشخص کردن حوزه های مختلفی که سنن الهی نسبت به آنها اختصاص می یابد پرداخته خواهد شد. و نیز در ادامه، راهبردها و راهکارهای عملیاتی در ساحت های سیاسی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی در قالب حکومت اسلامی با نگاه مدیریتی استخراج می شود.