اولین جلسه دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران در قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام سید محمد هاشمی از برگزاری موفق این جلسه در مدرسه علمیه معصومیه(س) خبر داد. حجت الاسلام سید محمد هاشمی معاون آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران بیان داشت این جلسه با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین […]

jarianبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام سید محمد هاشمی از برگزاری موفق این جلسه در مدرسه علمیه معصومیه(س) خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد هاشمی معاون آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران بیان داشت این جلسه با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا و دکتر نجفی و همچنین شرکت ۳۰۰ مخاطب این دوره در مدرسه علمیه معصومیه(س) قم برگزار شد.