اولین جلسه دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران در تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام سید محمد هاشمی از برگزاری موفق این جلسه در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تهران خبر داد. حجت الاسلام سید محمد هاشمی معاون آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران بیان داشت این جلسه با حضور و سخنرانی […]

jarianبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) حجت الاسلام سید محمد هاشمی از برگزاری موفق این جلسه در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تهران خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد هاشمی معاون آموزش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) و مسئول برگزاری دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران بیان داشت این جلسه با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ابوطالبی و دکتر فتح اللهی و همچنین شرکت ۱۸۰ مخاطب این دوره در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تهران برگزار شد.