اینفوگرافیک | اوضاع منطقه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام به کنگره عظیم حج، تحلیلی از وضعیت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا ارائه کردند. این اینفوگرافیک نسخه به‌روز رسانی شده‌ی اینفوگرافیک بحران منطقه است که در آن خلاصه‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره اوضاع منطقه که در چندماه گذشته توسط ایشان مطرح شده‌اند مرور شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام به کنگره عظیم حج، تحلیلی از وضعیت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا ارائه کردند. این اینفوگرافیک نسخه به‌روز رسانی شده‌ی اینفوگرافیک بحران منطقه است که در آن خلاصه‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره اوضاع منطقه که در چندماه گذشته توسط ایشان مطرح شده‌اند مرور شده است.