اینفوگرافیک | مبارزه، رمز ماندگاری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار امسال با نمایندگان مجلس با اشاره به سابقه مبارزه جمهوری اسلامی با جبهه استکبار، وضعیت امروز دنیا را به صحنه‌ی درگیری با دزدان دریایی تشبیه کردند و شرط عبور از این چالش و رمز ماندگاری نظام را «انگیزه‌ی دفاع» و «تداوم مبارزه» دانستند. KHAMENEI.IR با استفاده از این تشبیه، مختصات […]

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار امسال با نمایندگان مجلس با اشاره به سابقه مبارزه جمهوری اسلامی با جبهه استکبار، وضعیت امروز دنیا را به صحنه‌ی درگیری با دزدان دریایی تشبیه کردند و شرط عبور از این چالش و رمز ماندگاری نظام را «انگیزه‌ی دفاع» و «تداوم مبارزه» دانستند. KHAMENEI.IR با استفاده از این تشبیه، مختصات این مبارزه را در اینفوگرافیک «مبارزه رمز ماندگاری» منتشر میکند.

13930403_0126767