بازدید از مراحل ساخت مسجد امام حسین(علیه السلام)

نماینده موسسه ولاء منتظر(عج) از مراحل ساخت مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قصر قند استان سیستان و بلوچستان بازدید به عمل آورد.

نماینده موسسه ولاء منتظر(عج) از مراحل ساخت مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قصر قند استان سیستان و بلوچستان بازدید به عمل آورد.