بازدید مسئولین مؤسسه از انجمن عکاسان دفاع مقدس

مدیر عامل مؤسسه با حضور در انجمن عکاسان دفاع مقدس، ضمن بازدید از امکانات این انجمن با برخی از اعضای آن نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) مسئولین مؤسسه در بازدید از انجمن عکاسان دفاع مقدس با توانمندی ها و امکانات این انجمن آشنا شدند. در حاشیه […]

armمدیر عامل مؤسسه با حضور در انجمن عکاسان دفاع مقدس، ضمن بازدید از امکانات این انجمن با برخی از اعضای آن نیز دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) مسئولین مؤسسه در بازدید از انجمن عکاسان دفاع مقدس با توانمندی ها و امکانات این انجمن آشنا شدند.
در حاشیه این بازدید که روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۰ با حضور حجج اسلام عزت زمانی، مدیر عامل و عبدالأحدی مقدم، معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) صورت گرفت، با چند تن از اعضای انجمن عکاسان دفاع مقدس نیز مذاکراتی انجام شد.
آقایان حیدری (مدیرعامل انجمن عکاسان دفاع مقدس)، میرهاشمی و بدرفر (از اعضای انجمن عکاسان دفاع مقدس) که در این بازدید حضور داشتند، با اشاره به توانایی های این انجمن در حفظ، نگهداری و تولید محصول از عکس های مربوط به انقلاب و دفاع مقدس، تمایل خود را در مورد همکاری با مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در تولید کتاب عکس با موضوعات مرتبط با حوزه و روحانیت اظهار نمودند.
حجت الاسلام عزت زمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با ابراز خرسندی از تعامل و همکاری با انجمن عکاسان دفاع مقدس، چاپ کتاب عکسی با موضوع شهدای روحانیت و دفاع مقدس را از برنامه های آینده این مؤسسه دانست و مذاکره در مورد شکل کار و روند آن را به آینده موکول نمود.
گفتنی است مذاکرات و بازدید فوق در راستای همکاری مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برای تولید کتاب عکس از “شهدای روحانی” و “استان قم در دفاع مقدس” برگزار شد.