باید از ظرفیت جریان شناسی به راه کارهای اصلی برسیم

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: باید از ظرفیت جریان شناسی به راه کارهای اصلی برسیم و برای برون رفت گام بردایم که این امر محقق خواهد شد. فرشاد مهدی‌پور در جلسه یازدهم، چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر  گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی بسیار موثر است و باید جریان […]

IMG_2497استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: باید از ظرفیت جریان شناسی به راه کارهای اصلی برسیم و برای برون رفت گام بردایم که این امر محقق خواهد شد.

فرشاد مهدی‌پور در جلسه یازدهم، چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر  گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی بسیار موثر است و باید جریان شناسی تاریخی در همه ابعاد مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان داشت: بدون شک بدون داشتن تحلیل جامع سخن گفتن از تحلیل اشتباه است و باید در این زمینه همه مطالعات لازم را انجام داده و در گسترش تحلیل‌ها بکوشند.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر عنوان داشت: اینکه بدانیم در سابقه ما چه گذشته و چه اتفاقاتی رخ داده است مهم است و باید همه در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

مهدی‌پور گفت: آدمی که پیشینه و زمینه کامل دارد باید در تشخیص راه حل‌ها و دیگر مسائل تلاش کرده و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکند.

وی بیان داشت: باید از ظرفیت جریان شناسی به راه کارهای اصلی برسیم و برای برون رفت گام بردایم که این امر محقق خواهد شد.