باید همه با موضوع جریان شناسی تاریخی آشنا شوند

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر کسی از مسائل جریان شناسی بی خبر باشد خیلی زود دچار مشکل می‌شود و شبهات بسیاری در ذهنش به وجود می‌آید که مشکل آفرین است. حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین طاهری در جلسه دوازدهم، چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر  گفت: تاریخ هر کشور و […]

IMG_2614استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: اگر کسی از مسائل جریان شناسی بی خبر باشد خیلی زود دچار مشکل می‌شود و شبهات بسیاری در ذهنش به وجود می‌آید که مشکل آفرین است.

حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین طاهری در جلسه دوازدهم، چهارمین دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر  گفت: تاریخ هر کشور و جریانات هر کشوری که به وقوع می‌پیوندند به عنوان سند ملیت و هویت آن کشور به شمار می‌رود.

وی گفت: اگر کسی از این مسائل بی خبر باشد خیلی زود دچار مشکل می‌شود و شبهات بسیاری در ذهنش به وجود می‌آید که مشکل آفرین است.

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر اذعان داشت: ما در شرایط کنونی باید از دو حیث سابقه‌های گروه‌ها و پراکندگی جغرافیایی جریانات و فرق را بررسی کنیم و در این دوره‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام دکتر طاهری گفت: اگر ما نتوانیم اینها را بشناسیم نمی‌تواند حقیقت را پیدا کنیم و این موضوع می‌تواند اثرات بدی داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم در جامعه اسلامی که مذهب تشیع است تبلیغ کنیم، باید اول شیعه را بشناسیم و دوما مسائل دیگر و گروه‌های را بدانیم و به حقانیت تشیع پی ببریم.