باید معنی استقبال گسترده طلاب و دانشجویان از دوره تاریخ شناسی را درک کنیم

استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: این استقبال از دوره بسیار معنا دار است و وظیفه ما را نیز گسترده‌تر می‌کند که باید روز به روز با برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تر عمل کرده تا بتوانیم مطالبات را پاسخ دهیم. به گزارش موسسه ولا منتظر، دکتر صادق کوشکی در خصوص برگزاری این دوره آموزشی گفت: قم […]

IMG_8747استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: این استقبال از دوره بسیار معنا دار است و وظیفه ما را نیز گسترده‌تر می‌کند که باید روز به روز با برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تر عمل کرده تا بتوانیم مطالبات را پاسخ دهیم.
به گزارش موسسه ولا منتظر، دکتر صادق کوشکی در خصوص برگزاری این دوره آموزشی گفت: قم جایی نیست که این مباحث تاریخی در آن مطرح نشده باشد، اما این حضور طلاب و دانشجویان در چنین زمانی نشان می‌دهد که هر چه در خصوص تاریخ معاصر صحبت کنیم باز هم استقبال کننده وجود دارد.
وی گفت: این استقبال از دوره بسیار معنا دار است و وظیفه ما را نیز گسترده‌تر می‌کند که باید روز به روز با برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تر عمل کرده تا بتوانیم مطالبات را پاسخ دهیم.
دکتر کوشکی گفت: مطرح کردن موضوعات تاریخی موجب روشن شدن بسیاری از مسائل شده و اگر قرار است آینده خود را تعیین کنیم باید فعالانه‌تر و گسترده‌تر قدم برداشته و با روشنگری و شفافیت به فکر آینده باشیم.
استاد دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر گفت: برای اینکه در آینده غافلگیر نشویم ناگزیر هستیم که از گذشته خود خبر داشته باشیم و بدانیم که چگونه می‌توان برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری داشت.
وی بیان داشت: در خصوص جریان شناسی، متاسفانه جریان شناسی در این زمینه نداریم و باید در این راستا بحث شود و مباحث کلان مطرح تا علاقه مندان بهتر مسائل را بشناسند.