باید نگاه نقادانه به تمدن غربی داشته باشیم

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضرورت شناخت نسبت به تمدن غربی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: ‌باید با نگاه نقادانه تمدن غربی را مورد بررسی و موشکافی قرار دهیم. حجت‌‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی در اختتامیه دوره آموزشی جریان‌شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر که در دانشگاه قم برگزار شد با اشاره […]

IMG_9634رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضرورت شناخت نسبت به تمدن غربی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: ‌باید با نگاه نقادانه تمدن غربی را مورد بررسی و موشکافی قرار دهیم.
حجت‌‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی در اختتامیه دوره آموزشی جریان‌شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر که در دانشگاه قم برگزار شد با اشاره به اینکه فقط حکومتی معطوف به حکم حکومتی است بیان کرد: حکم حکومتی را می‌توان از عناصر فقه حکومتی دانست و در محلی که ایجاب می‌کند فقیه می‌تواند حکم حکومتی صادر کند.
وی با اشاره به اینکه می‌توان مباحث اجتماعی و سیاسی را در دایره فقه حکومتی دانست بیان کرد: در فقه حکومتی نگاه حکومتی و سیاسی وجود دارد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به تفاوت‌های فقه حکومتی و غیرحکومتی تصریح کرد: فقه حکومتی مضامین فردی فقه را در بر می‌گیرد و نگاه حکومتی و جامع در این فقه وجود ندارد.
وی ضرورت توجه به مسائل مختلف در حاکمیت دینی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فقه حکومتی از مسائلی است که امام راحل نسبت به آن توجه داشته‌اند.
واعظی اظهار کرد: فقه تابع شرایط اجتماعی و تاریخی است و یکی از دلایلی انزوای شیعه را می‌توان غلبه فقه فردی دانست.