بررسی جریان شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با حضور طلاب و دانشجویان

همزمان با برگزاری دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر، جریان شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این پنل در هفتمین جلسه دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر توسط دکتر یعقوب توکلی بررسی شد که مورد استقبال طلاب و دانشجویان واقع شد. در این بخش، تاریخ ایران بعد […]

IMG_9319همزمان با برگزاری دوره آموزشی جریان شناسی تاریخ معاصر، جریان شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این پنل در هفتمین جلسه دوره آموزشی جریان شناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر توسط دکتر یعقوب توکلی بررسی شد که مورد استقبال طلاب و دانشجویان واقع شد.
در این بخش، تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی بررسی و مورد بحث و تبادل نظر و موضوعاتی از جمله مباحث تاریخی اسلامی و انقلاب ایران توسط استاد بیان شد.
ریشه یابی تاریخ انقلاب اسلامی ایران و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه از دیگر مسائلی بود که در این پنل آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در بخش دوم نیز موضوعات فضای مجازی تحلیل شد و استاد جلسه به سئوالات پاسخ داد.