بررسی زمینه های همکاری مؤسسه و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام شکراللهی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از برنامه های فرهنگی – پژوهشی انجام شده توسط مؤسسه گفت: پیگیری مطالبات مغفول مانده امام (ره) و رهبری در حوزه فرهنگ به وسیله فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی و ارتباطات یکی از بزرگترین اهداف تشکیل […]

m-pajooheshبه گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام شکراللهی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از برنامه های فرهنگی – پژوهشی انجام شده توسط مؤسسه گفت: پیگیری مطالبات مغفول مانده امام (ره) و رهبری در حوزه فرهنگ به وسیله فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی و ارتباطات یکی از بزرگترین اهداف تشکیل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) می باشد.
عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با اشاره به دیگر اهداف مؤسسه اظهار داشت: ارائه خدمات تکمیلی در زمینه های پژوهشی و آموزشی به حوزه های علمیه نیز در دستور کار این مؤسسه قرار دارد و امیدواریم نهادهای فرهنگی از جمله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این راه ما را یاری دهند.
دکتر آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز با ابراز خرسندی از مجموعه عملکرد مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به تشریح فعالیت های این پژوهشگاه در عرصه های مختلف پرداخت و گفت: ارتباط و تعامل با مؤسسات فرهنگی از برنامه های این پژوهشگاه است و برنامه هایی از قبیل برگزاری همایش های علمی و پژوهشی را با همکاری آنها برگزار خواهیم نمود.
وی ضمن تأکید بر نقش مهم مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در برخی از عرصه های فرهنگی و تجربه این مؤسسه در برگزاری موفق همایش ها اظهار داشت: با توجه به اینکه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در زمینه پژوهش تجارب خوبی دارد؛ بنابراین می تواند با تعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برنامه های خوبی را در این خصوص اجرا نماید.
حجت الاسلام عبدالأحدی مقدم معاون پژوهش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) نیز که در جلسه حضور داشت به ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری جلسات نظریه پردازی در حوزه فرهنگ و گفتارپژوهی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی توسط مؤسسه پرداخت.
در این جلسه حجج اسلام صلاح زاده (معاون ارتباطات) و هاشمی (معاون آموزش) از مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) نیز حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود در موضوعات مورد بحث پرداختند.
گفتنی است این جلسه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در تهران برگزار شد.